6

mei

Zomer 2021 leidt tot lagere hulpverleningscijfers

Met 5687 hulpverleningen door reddingsbrigadeleden is het totaalaantal in 2021 sterk verminderd ten opzichte van 2020 (9301 hulpverleningen). Belangrijkste reden lijkt de sombere zomer. Vorig jaar voerden lifeguards in totaal 328 levensreddende acties uit, zo’n kwart minder dan het jaar ervoor.

Echt warme dagen waren er in 2021 alleen aan het begin van het zomerseizoen, voorafgaand aan de vakantietijd, toen het water nog relatief koud was. Mede daardoor was het, wat het toezicht door reddingsbrigades betreft, een rustig seizoen. Er viel veel minder hulpverlening te registreren dan in 2020.

Watersporters
Bij de 5687 hulpverleningen in 2021 zijn in totaal 5914 personen geholpen. In 2020 waren dat er 9453. Ook de totaalaantallen voor Eerste Hulp, hulp aan baders en zwemmers, en hulp op het terrein van vermiste personen (waaronder met name kinderen) lagen in 2021 flink lager. Wat echter nagenoeg gelijk bleef, was de hulpverlening aan watersporters, in meerderheid (kite)surfers: 945 in 2021 tegen 946 in 2020. De populariteit van watersporten is groeiende en de beoefenaars laten zich vaak niet weerhouden door minder goed weer. Natuurlijk bleven de lifeguards ook in 2021 recreanten in een waterrijke omgeving actief waarschuwen voor de gevaren van zee en binnenwater.

hulpverleningscijfers 2022

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}