25

juli

World Drowning Prevention Day – Nieuwste CBS-verdrinkingscijfers

Vandaag, 25 juli, wordt in Nederland aandacht besteed aan de veiligheid in, op en langs het water ter gelegenheid van World Drowning Prevention Day (WDPD). Wereldwijd verdrinken jaarlijks naar schatting circa 250.000 mensen, een alarmerend aantal dat ons bewust maakt van de noodzaak om verdrinking te voorkomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vandaag de jaarlijkse verdrinkingscijfers.

Uit de verdrinkingscijfers van het CBS blijkt, dat in 2022 in Nederland 105 mensen verdronken zijn; 73 inwoners van Nederland (7 minder dan in 2021) en 32 niet-inwoners. Hierbij gaat het om de zogeheten accidentele verdrinkingen. Worden ook verdrinkingen door een andere oorzaak, bijvoorbeeld als gevolg van een vervoersongeval of zelfdoding meegeteld, dan ligt het totaal hoger.

Campagne Wie checkt jou?
Blijvende aandacht voor verdrinking is noodzakelijk. Dit jaar sluit het internationale thema van World Drowning Prevention Day, Doe 1 ding om verdrinking te voorkomen, naadloos aan bij de campagne Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water. Die richt zich op verbetering van het risicobewustzijn van recreanten in, op en langs het water, zodat zij hun gedrag aanpassen en problemen worden voorkomen. De campagne wil mensen aanmoedigen om de omstandigheden te controleren, voordat ze het water in gaan, en na te gaan wie er mogelijk op hen kan letten. Daarnaast worden tips gegeven over wat te doen in noodsituaties en hoe te handelen wanneer men getuige is van iemand die in problemen verkeert.

Wateractiviteiten en toezicht
Nederlanders zijn enthousiast om in de zomer activiteiten te ondernemen in, op en langs open water. Maar zij kunnen, bijvoorbeeld in de zee, in een meer of in een plas, te maken krijgen met onverwachte omstandigheden, zoals stromingen en temperatuurverschillen. Zij kunnen ook de eigen zwemvaardigheden overschatten. Daarom is het van essentieel belang dat er altijd iemand is die een oogje in het zeil houdt en indien nodig kan ingrijpen. Dit kan een vriend aan de kant zijn, een zwemmaatje in het water of een lifeguard van de Reddingsbrigade.

Bewustzijn van risico op verdrinking
De campagne Wie checkt jou? is tot stand gekomen vanuit het Nationaal Plan Zwemveiligheid, opgesteld en gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), in samenwerking met onder andere: Reddingsbrigade Nederland, het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ), de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Rijkswaterstaat, de gemeente Den Haag, Leisurelands en EuroParcs. Deze partners vragen gezamenlijk aandacht voor de risico’s van zwemmen in open water. Wie checkt jou? maakt deel uit van een meerjarig initiatief om het bewustzijn met betrekking tot het risico op verdrinking te vergroten.

Alle informatie over de campagne staat op Veiliginenuithetwater.nl.

Klik hier voor het persbericht van de gezamenlijke partners.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}