4

mei

Waarderingsschild voor reddingseenheden hoogwaterramp 2021

Een waarderingsschild als dank voor de inzet bij de watersnood in 2021. Dat ontvangen 64 reddingsbrigade-eenheden en 24 brandweereenheden van de Nationale Reddingsvloot (NRV) alsook één KNRM-team. De NRV Stuurgroep onderstreept hiermee dat deze (inter)nationale inspanningen in herinnering blijven.

Het NRV-waarderingsschild verbonden aan de watersnood in 2021. (Foto: SHe Fotografie)

Klimaatverandering heeft een steeds grotere impact op onze samenleving. Door toenemende warmte, droogte, hevige neerslag en zeespiegelstijging zal het weerbeeld de komende jaren extremer worden. De kans op hoogwater en overstroming nemen toe.

Overstromingen
Een recent voorbeeld hiervan zijn de overstromingen die in juli 2021 plaatsvonden in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg als gevolg van extreme neerslag. Duizenden burgers moesten worden geëvacueerd, honderden mensen raakten gewond en 224 personen overleden (niet in Nederland). Tijdens deze overstromingen zijn de reddingseenheden van de NRV ingezet, aangevuld met eenheden vanuit brigades en de KNRM die formeel niet tot de NRV behoren.

Veerkracht en flexibiliteit
Naar aanleiding van die intensieve gezamenlijke inzet zijn in totaal 89 waarderingsschildjes vervaardigd. Deze symbolen zullen de betrokken reddingsbrigades en brandweerkorpsen blijvend herinneren aan de veerkracht en flexibiliteit die door hen is getoond. De waarderingsschildjes worden in de eerste week van mei per post bezorgd of bij een speciale gelegenheid door bijvoorbeeld de RVR-coördinator of de veiligheidsregio uitgereikt. Bijgevoegd is een bedankbrief van Anton Slofstra, voorzitter van de NRV Stuurgroep, en landelijk NRV-coördinator Mark Jansen.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}