25

mei

Voortzetting landelijke 06-polsbandjescampagne

Vermissing van je kind; hét schrikbeeld van ouders die met het gezin recreëren in een waterrijke omgeving. Bij vermissing is alles gericht op snelle hereniging. Daarom zet Reddingsbrigade Nederland ook in 2023, vanuit haar missie, de landelijke campagne Omarm het 06-polsbandje! voort. In samenwerking met vaste partners: de politie, de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en Paramount (Nick Jr. / PAW Patrol). Vandaag, op de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen, wordt het belang van bewustwording belicht.

Gebruik van een PAW Patrol 06-polsbandje tijdens de doorstart in 2022. (Foto: SHe Fotografie)

Op stranden aan zee, in recreatiegebieden met binnenwater en tijdens waterrijke evenementen raken jaarlijks honderden kinderen (tijdelijk) vermist. Hereniging met de ouder(s) of begeleider(s) vindt sneller plaats dankzij het PAW Patrol 06-polsbandje. De samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland, de politie, de NRZ en Paramount maakt mogelijk, dat ook dit jaar 300.000 exemplaren daarvan gratis ter beschikking worden gesteld aan het publiek.

Doelen
Het hoofddoel van de campagne Omarm het 06-polsbandje! is snelle hereniging bij vermissing. Aanvullende doelen zijn: meer bewustwording onder recreanten van risico’s die tot vermissing van een kind kunnen leiden en meer kennis onder recreanten van wat wordt gedaan als er sprake is van vermissing. Ook geeft het 06-polsbandje direct aanleiding tot een gesprek met kinderen over was zij (niet) moeten doen als ze hun ouder(s) of begeleider(s) kwijt zijn.

Doelgroep
De doelgroep van de campagne Omarm het 06-polsbandje! betreft ouders met een of meer kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar. Dat is dé reden waarom de populaire PAW Patrol-helden van Nick Jr., met nadruk het reddingshondje Zuma en het politiehondje Chase, hierbij betrokken zijn. Bij deze campagne hoort de folder Veiliger op het strand met tips van Zuma!. Die is opgesteld in lijn met de voorlichtingstaak van Reddingsbrigade Nederland, het preventieve werk van de lifeguards van lokale reddingsbrigades en hun gezamenlijke missie: meer veiligheid in, op en langs het water.

Telefoonnummer en naam
Het 06-polsbandje is dit zomerseizoen verkrijgbaar bij reddingsbrigadeposten en sommige politieposten, zwembaden, strandexploitaties, (kust)hotels en andere verblijfsaccommodaties. Daarnaast wordt het uitgedeeld tijdens waterrijke evenementen en in het kader van onderwijsprojecten. Volwassenen kunnen hun telefoonnummer en de voornaam van het kind erop schrijven.

Protocol en werkafspraak
In het kader van vermissing bestaat er al jaren een verdergaande samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland en de politie, verwoord in een protocol. Recent maakte een groot aantal organisaties, waaronder Reddingsbrigade Nederland en de politie, een werkafspraak om efficiënter om te gaan met vermissingen op het strand en bij recreatieplassen.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}