13

maart

Veiligheidsregio Hollands Midden en Reddingsbrigade paraat voor overstromingen

Op 12 maart 2018 hebben de directeuren van Veiligheidsregio Hollands Midden en Reddingsbrigade Nederland een prestatieovereenkomst ondertekend. Kern van de overeenkomst is dat Reddingsbrigade Nederlanden regionale reddingsgroep beschikbaar stelt aan de veiligheidsregio voor het optreden bij overstromingen en grote watercalamiteiten. Deze reddingsgroep vormt samen met de reddingsgroepen van 21 andere veiligheidsregio’s een nationaal opschaalbare reddingsvloot; de Nationale Reddingsvloot.

Alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de organisatie en inrichting van de Nationale Reddingsvloot. Hierbij is afgesproken dat de 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsprofiel elk verantwoordelijk zijn voor het inrichten en beheren van een regionale reddingsgroep bestaande uit vier varende eenheden. Dit leidt tot een nationaal opschaalbare reddingsvloot van 88 varende eenheden die kan worden ingezet bij watercrisis en overstromingen .

Samenwerking Reddingsbrigade en Veiligheidsregio Hollands Midden
De veiligheidsregio’s zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze van invulling van de regionale reddingsgroep. Veiligheidsregio Hollands Midden heeft net als vele andere veiligheidsregio’s gekozen voor het sluiten van een prestatieovereenkomst met Reddingsbrigade Nederland. Hiermee blijven de bij de reddingsbrigades aanwezige kennis, kunde en middelen – behouden en kunnen die worden ingezet in geval van een overstroming.De vier varende eenheden van de regionale reddingsgroep van Hollands Midden zijn door Reddingsbrigade Nederland ondergebracht bij de reddingsbrigades van Leiden, Leiderdorp, Gouda en Noordwijk.

‘Het is mooi weer een samenwerking rondom de Nationale Reddingsvloot met een van de veiligheidsregio’s met een overstromingsrisico te hebben mogen bevestigen. Op deze manier kunnen we de krachten steeds beter bundelen en er samen voor zorgen dat we in geval van een grootschalige overstroming de materialen en mankracht paraat hebben. Ik ben blij dat in de regio Hollands Midden de kennis en kunde van de vrijwillige lifeguards van de reddingsbrigades met deze overeenkomst behouden blijven,  en op deze manier ook kunnen door ontwikkelen om er met elkaar voor te blijven zorgen dat Nederland veilig van het water kan genieten.’ aldus Koen Breedveld, directeur Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}