12

juli

Terugblik op inzet Nationale Reddingsvloot tijdens hoogwatercrisis 2021

Met trots en overwegend tevredenheid wordt teruggeblikt op de inzet van de Nationale Reddingsvloot (NRV), precies een jaar geleden, in Limburg en België. Op 15 juli 2021 om 1.00 uur kwam van Veiligheidsregio Zuid-Limburg bij de NRV het verzoek binnen om met spoed bijstand te komen verlenen. Daarop is direct een actiecentrum ingericht bij Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden van waaruit de NRV-inzet is gecoördineerd.

Evacuatie van zorgcentrumbewoners, burgers en hotelgasten op het ondergelopen Walramplein in Valkenburg. (Foto: Joost van Kempen)

In de vier daaropvolgende dagen is 182 keer een reddingseenheid ingezet om actief te zijn met het uitvoeren van verkenningen, het redden van mensen en dieren, en het evacueren van hulpbehoevenden. Geschat wordt dat meer dan 700 lifeguards van reddingsbrigades en brandweerlieden hulp hebben verleend. In een korte documentaire wordt teruggeblikt op die gezamenlijke inzet.

Noodzakelijk
Na jaren van voorbereidende gesprekken ging in 2018 de NRV-nieuwe stijl van start. Veiligheidsregio’s zorgen er daarbij samen met reddingsbrigades en de brandweer voor dat in 22 van de 25 veiligheidsregio’s in totaal 88 eenheden paraat staan om hulp te verlenen bij overstromingen en andere grotere en kleinere watercalamiteiten. De overstromingen van vorig jaar zomer maakten het noodzakelijk om de NRV in zijn huidige vorm voor de eerste keer in te zetten. Die inzet verliep effectief; de NRV bood hulp waar nodig.

Evaluatierapport
Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) concludeerde in het evaluatierapport naar aanleiding van de inzet, dat de NRV ‘van toegevoegde waarde’ was bij de hulpverlening in Limburg. In het evaluatierapport, gepubliceerd op 1 april 2022, worden tevens leerpunten benoemd, zoals het alarmeringsproces, de beschikbare transport- en communicatiemiddelen en het combineren van de kracht van beide organisaties (brandweer en Reddingsbrigade). Aan het uitwerken van die verbeterpunten wordt nu actief vormgegeven. Dit komt ook naar voren in drie artikelen in DeCrisismanager, hét online vakblad over crisismanagement, waarin vijf betrokkenen bij de NRV-inzet aan het woord komen.

Handen ineenslaan
Ronald Stoffer, bestuurslid Waterhulpverlening bij Reddingsbrigade Nederland, zegt over de NRV-inzet en de evaluatie daarvan: ‘’Gezien de klimatologische veranderingen ligt het in de rede dat er vaker en wellicht al heel snel weer een beroep wordt gedaan op de NRV. De combinatie van Reddingsbrigade en brandweer is daarin uniek en is goud waard gebleken. Maar er valt nog veel werk te verzetten om die kracht echt goed tot zijn recht te laten komen. Daar willen we aan werken en daarvoor moeten we de handen ineenslaan.’’

Bij vragen over de Nationale Reddingsvloot is contact op te nemen met Mark Jansen, landelijk NRV-coördinator, via 06-10048772 of mjansen@reddingsbrigade.nl.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}