29

juni

Start 06-polsbandjescampagne 2022 tijdens SAR Katwijk

Reddingsbrigade Nederland start samen met ondersteunende partners – de Nationale Politie, de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en Paramount-zender Nick Jr. – de 06-polsbandjescampagne 2022 tijdens Search and Rescue (SAR) Katwijk. Dit grootscheepse en steevast drukbezochte event aan de kust, dat zaterdag 2 juli wordt gehouden, is bijzonder geschikt om het brede publiek te wijzen op het risico van vermissing bij onvoldoende bewustwording en voorbereiding.

Het PAW Patrol 06-polsbandje 2022. (Foto: RN)

Op het strand aan zee, maar ook in recreatiegebieden met binnenwater en tijdens waterrijke evenementen raken jaarlijks honderden kinderen (tijdelijk) vermist. Hét schrikbeeld van ouders die daar graag met het gezin verblijven. Hereniging kan sneller plaatsvinden dankzij het PAW Patrol 06-polsbandje. De samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland, de Nationale Politie, de NRZ en Paramount-zender Nick Jr. maakt mogelijk dat dit jaar 300.000 exemplaren daarvan gratis ter beschikking worden gesteld.

Doelgroep
Het PAW Patrol 06-polsbandje is verkrijgbaar bij reddingsbrigadeposten en sommige politieposten, strandexploitaties, (buiten)zwembaden, (kust)hotels en andere verblijfsaccommodaties. Daarnaast wordt het uitgedeeld door lifeguards, ook tijdens SAR Katwijk. De doelgroep: (begeleiders van een of meer) kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar. Dat is dé reden waarom de populaire PAW Patrol-helden van Nick Jr., en met nadruk het reddingshondje Zuma en het politiehondje Chase, bij de landelijke campagne Omarm het 06-polsbandje! betrokken zijn. Volwassenen kunnen hun telefoonnummer en de voornaam van het kind op het PAW Patrol 06-polsbandje schrijven wat kan zorgen voor een snellere hereniging. Ook draagt het bandje bij aan een gesprek vooraf over wat de kinderen (niet) moeten doen als zij hun begeleiders kwijt zijn op het strand.
In het kader van vermissing bestaat er verdergaande samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland en de Nationale Politie, verwoord in een protocol.

Doelen en missie
Het hoofddoel van de campagne Omarm het 06-polsbandje! is: snelle hereniging bij vermissing. Aanvullende doelen zijn: recreanten bewustmaken van hoe zij kunnen voorkomen dat hun kind zoekraakt en recreanten aanreiken wat ze moeten doen als er toch sprake is van vermissing. Passend bij de voorlichtingstaak van de betrokken partners, de lifeguards van lokale reddingsbrigades en hun missie: meer veiligheid in, op en langs het water. Deze campagne gaat hand in hand met de campagne Aan de slag voor meer veiligheid van Reddingsbrigade Nederland. Daarbij ligt de focus zowel op veiligheid in een waterrijke omgeving in het algemeen als op zwemveiligheid in het bijzonder.

Het officiële startmoment van de 06-polsbandjescampagne 2022, waarbij het symbolische ‘eerste’ exemplaar wordt uitgereikt, is gepland voor 12.30 uur. Plaats van handeling is de boulevard van Katwijk aan Zee ter hoogte van de vuurtoren (Vuurbaakplein).

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}