7

mei

Reddingsbrigades bereiden zich voor op recreatie

Het kabinet heeft besloten tot een geleidelijke versoepeling van de crisismaatregelen én er komen meer warme dagen aan. Deze combinatie roept de vraag op hoe in coronatijd verantwoord gebruik is te maken van recreatiegebieden en stranden. Ook de reddingsbrigades prepareren zich hiervoor en passen waar nodig hun werkwijzen daarop aan. Dit doen zij enerzijds om zelf veilig te kunnen werken en anderzijds uiteraard voor de veiligheid van het publiek. Reddingsbrigades treden in overleg met gemeenten en veiligheidsregio’s, die zich eveneens intensief met dit vraagstuk bezighouden. Reddingsbrigade Nederland biedt in dit proces ondersteuning vanuit haar crisisorganisatie.

Reddingsbrigades lieten al in een vroeg stadium weten behoefte te hebben aan duidelijkheid en richtlijnen. Zij waarderen de brede ondersteuning, van zowel Reddingsbrigade Nederland als van andere organisaties, zeer. Die ondersteuning draagt bij aan een gedegen voorbereiding op de veiligheidstaken die reddingsbrigades uitvoeren in recreatiegebieden en op de stranden. In diverse veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). De verwachting is dat de meeste reddingsbrigades daardoor in staat zijn per 1 juni hun inzet, in enigszins aangepaste vorm, op te pakken.

Handelingen
Reddingsbrigades hebben enerzijds voldoende inzetbare lifeguards beschikbaar voor het uitvoeren van levensreddende handelingen maar het is anderzijds niet verantwoord om er veel in te zetten. Helemaal zonder risico kan dit immers niet gebeuren, zoals dat ook voor andere hulpverleners geldt. De reddingsmethoden en de werkwijzen zijn waar mogelijk aangepast om de handelingen zo veilig mogelijk te kunnen doen. Maar het dragen van PBM’s tijdens een redding in of op het water is vrijwel niet mogelijk. Er wordt daarom niet alleen een beroep gedaan op de vaardigheden en de moed van de (vrijwillige) lifeguards, maar tevens op begrip en medewerking van recreanten.

Poster
De reddingsbrigades vragen het brede publiek begrip te hebben voor de moeilijkere omstandigheden voor de lifeguards om hun werk veilig te doen. Het meest effectief daarin is te voorkomen dat je als bader, zwemmer of watersporter in nood komt en daardoor hulp nodig hebt of zelfs gered moet worden. Het helpt altijd om vooraf na te gaan of er georganiseerd toezicht aanwezig is en welke risico’s er op een locatie zijn. Ook het opvolgen van adviezen en aanwijzingen alsmede het beperkt houden van de drukte zijn van wezenlijk belang. Reddingsbrigade Nederland heeft met het oog hierop een speciale poster ontwikkeld, die alle reddingsbrigades aan het publiek zullen tonen. Deze poster zal ook via de (social-media)kanalen van Reddingsbrigade Nederland onder de aandacht worden gebracht.

Missie
De aankomende weken gaan de reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland hard aan de slag om zich nog beter voor te bereiden op het bezoek aan waterrijke recreatiegebieden en de stranden, samen met onder andere hulpverleningsorganisaties en lokale overheden, opdat het recreëren een plezier kan zijn én veilig kan verlopen, in meerdere opzichten. Dit doen de reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland vanuit de gezamenlijke missie: meer veiligheid in, op en langs het water.

Word donatuer van Reddingsbrigade Nederland

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}