21

november

Reddingsbrigade Zwolle ontvangt reddingsboei bij viering 100-jarig bestaan

Reddingsbrigade Zwolle heeft het 100-jarig bestaan gevierd in zwembad De Vrolijkheid. Het jubileumprogramma startte zaterdag 17 november met een reünie voor (oud-)leden. Tegelijkertijd konden de juniorleden zich bij het vrijzwemmen uitleven op een stormparcours in het 8-banenbad. Voorafgaand aan het officiële gedeelte werd in de verenigingsruimte gezamenlijk genoten van een buffetmaaltijd.

100 jaar RB ZwolleReddingsbrigade Zwolle kreeg bezoek van bondssecretaris Sonja Robben, die namens het bestuur van Reddingsbrigade Nederland felicitaties voor het bereiken van deze mijlpaal overbracht. Zij overhandigde aan voorzitter Stefan Bos de traditionele reddingsboei, met daarop de datum 24 augustus 1918. Toen had in de bovenzaal van De Harmonie (nu Stadscafé Blij) de oprichting plaats van de op dat moment vijfde Nederlandse reddingsbrigade. Anno nu staat er een professionele organisatie die (naast ander materiaal) de beschikking heeft over twee eigen reddingsboten en rescueboards om de waterhulpverleningstaak uit te voeren. Niet alleen zetten vele vrijwilligers zich hiervoor in, instructeurs van Reddingsbrigade Zwolle geven in De Vrolijkheid lessen in zwemmend redden. Vele kinderen en volwassenen verkregen daardoor een internationaal erkend diploma.
 
Prestatie
,,Tijdens de viering heb ik gesprekken gevoerd met diverse aanwezige leden”, bericht Robben. ,,De leden zetten zich op alle terreinen in: opleiding, waterhulpverlening in de eigen regio, maar ook in Zeeland, in Den Helder en op Texel als strandwachten. Reddingsbrigade Zwolle is een zeer actieve en gezellige brigade. Ondanks de feestelijkheden waren er uiteraard ook activiteiten die voor de leden gewoon doorgaan, zoals de zwemlessen en de begeleiding van de sinterklaasintocht. Ik heb de voorzitter niet alleen gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan, wat op zich al een prestatie is, maar ook met zoveel bevlogen leden, die lang lid blijven en zich lang blijven inzetten, en met het feit dat het ze lukt om ook de jeugd aan te trekken als lid.”
 
Dankbetuiging
De jubilaris greep de receptie aan voor een dankbetuiging aan drie personen. Anneloes Aaij, onlangs afgetreden als bestuurslid Preventie & Hulpverlening, werd hartelijk bedankt voor alles wat zij de afgelopen twee jaar voor haar afdeling heeft betekend. Zij kreeg uit handen van Bos bloemen. Dat was ook weggelegd voor Mark Duijf, die recentelijk (tijdens de algemene vergadering) tot Lid van Verdienste van Reddingsbrigade Zwolle werd benoemd. Hij ontving hiervoor tevens de bijbehorende oorkonde. Geheel tot zijn eigen verrassing was er ook speciale aandacht voor Louis van den Berg. Die brigademan in hart en nieren is al sinds 1972 lid. ,,Hij heeft in deze lange periode veel betekend voor de vereniging”, zo luidde de toelichting. ,,Al vele jaren staat Louis aan de zwembadrand om instructie te geven en is hij actief bij de organisatie van wedstrijden. Tevens heeft hij tweemaal zitting in het bestuur genomen als secretaris.” De voorzitter beloonde dit met een bondspenning van Reddingsbrigade Nederland.
 
Tevreden
Na het officiële gedeelte, waarbij ook genodigden en maximaal twee introducees per lid present waren, kon er weer gezwommen worden. Bovendien kreeg eenieder de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje samen te zijn in de verenigingsruimte. Paul Duijf van de afdeling Promotie bericht: ,,Het bestuur van Reddingsbrigade Zwolle kijkt tevreden terug op het jubileumfeest en wil iedereen die heeft bijgedragen aan het succes hartelijk danken.”

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}