14

maart

Reddingsbrigade Nederland verstevigt NRV-band met Veiligheidsregio Utrecht

Reddingsbrigade Nederland en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ondertekenden een overeenkomst in het kader van de Nationale Reddingsvloot (NRV). Dat gebeurde dinsdag 12 maart bij Brandweer Vinkeveen. De kern van de overeenkomst is, dat een VRU-reddingsgroep van vier vaartuigen plus bemanning wordt geleverd vanuit de lokale reddingsbrigades in deze veiligheidsregio. De reddingsgroep staat ’24/7′ paraat voor inzet bij een watercrisis en/of overstroming. Samen met reddingsgroepen van andere veiligheidsregio’s wordt de nationaal opschaalbare NRV gevormd.

ondertekening RN/VRUNederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. In 2018 hebben 22 daarvan met een overstromingsrisico afspraken gemaakt over de continuering van de NRV. Elke veiligheidsregio levert een regionale reddingsgroep van vier vaartuigen, wat leidt tot 88 varende eenheden binnen de NRV.
 
Keuze
Elke veiligheidsregio maakt zelf de keuze hoe zij haar reddingsgroep formeert. Dit kan in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland, maar ook door gebruik te maken van eigen brandweermateriaal en -mensen. VRU heeft ervoor gekozen om in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland haar reddingsgroep te formeren. Dit betekent, dat bij lokale reddingsbrigades aanwezige kennis, kunde en middelen blijvend worden ingezet. De varende eenheden van Reddingsbrigade Nederland zijn in deze veiligheidsregio ondergebracht bij de reddingsbrigades van Amersfoort, Houten, Utrecht en IJsselstein.

Samenwerking
Rob Frek, directeur Crisisbeheersing & GHOR en plaatsvervangend directeur van VRU, is verheugd dat de samenwerking met de reddingsbrigades nu formeel is vastgelegd: ,,Met deze belangrijke maatschappelijke partner hebben we samen nog meer vrijwilligers die zich ’24/7′ inzetten en een bijdrage leveren aan een veilige regio Utrecht.” Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, geeft aan dat hij trots is op het bereikte resultaat: ,,Met VRU en de lokale reddingsbrigades in die regio is dit het begin van een nieuwe start. Er is al geborgd, dat met regelmaat operationeel overleg gevoerd wordt tussen VRU en reddingsbrigades. Dit is een startpositie die als voorbeeld dient voor andere regio’s in het land. Een mooie basis om nu voor de daadwerkelijke uitvoering werkafspraken te maken.”
 
Voorziening
Om te garanderen dat de NRV zich blijft ontwikkelen op het gebied van onder meer vakbekwaamheid en inzetbaarheid is de Landelijke Voorziening Reddingsvloot (LVR) in het leven geroepen. Deze faciliteert de veiligheidsregio’s en is belegd bij Reddingsbrigade Nederland.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}