26

juni

Reddingsbrigade Nederland steunt campagne ‘Ik beweeg mee!’

Reddingsbrigade Nederland steunt de onderwijscampagne ‘Ik beweeg mee!’ van sportkoepel NOC*NSF. Deze wordt op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juni gehouden. Heel Nederland wordt hierbij opgeroepen om samen te werken aan een fittere jeugd, die motorisch vaardig is. Ook wordt geprobeerd de politiek te stimuleren om dit stevig te ondersteunen, met name op het gebied van onderwijs.

Ik beweeg mee!

26 juni 2018

‘Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten’; Stop bewegingsarmoede onder kinderen – Beweeg mee!’. Die boodschap is verbonden aan deze campagne. ,,Wij weten wat een leven lang bewegen en sporten doet voor je toekomst”, zo wordt de jeugd verteld. ,,Het helpt bij je motorische ontwikkeling en tegelijkertijd om betere resultaten op school of in je werk te behalen. Als je fit bent, krijg je simpelweg meer voor elkaar.”

Televisiekijken
Het probleem voor de toekomst ligt vooral bij onze jeugd. Kinderen zitten gemiddeld ruim tien uur per dag, waarvan drie tot vier uur wordt besteed aan gamen of televisiekijken. Tegelijkertijd stagneert de motorische ontwikkeling; een probleem dat speelt in alle lagen van de bevolking en door trainers van allerlei sporten wordt geconstateerd. Van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) tot de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) tot de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD, Reddingsbrigade Nederland), iedereen is het erover eens; bewegingsarmoede onder kinderen is een serieus en groot probleem.
 
Bondsdirecteuren
Alle bondsdirecteuren luidden de noodklok, samen met de achterban, onder het motto ‘We moeten de bewegingsarmoede onder kinderen stoppen!’. Koen Breedveld, algemeen directeur van Reddingsbrigade Nederland, deed via social media een oproep. Hij zei verder: ,,Aan sporten en bewegen ontleen je zoveel lol. Ik vind het heel belangrijk dat ieder kind leert zich te vermaken met sport en bewegen. Of je nou hardloopt, voetbalt, tennist of zwemt; dat maak niet uit, maar doe iets! Daar gaan we ook als Reddingsbrigade Nederland mee aan de slag. Alle kinderen aan het zwemmen, in het zwembad of in open water!”

 
Sportakkoord
De gehele sportwereld verenigt zich door op te staan voor dit groeiende probleem en één krachtig geluid richting de politiek te laten horen. Dit mondt vrijdag 29 juni uit in de gezamenlijke ondertekening van het Sportakkoord. Reddingsbrigade Nederland, een van de ondertekenaars, houdt zich (ook) bezig met de lifesavingsport, waarbij onderdelen van het reddingswerk in (top)sportvorm worden beoefend, zowel in het zwembad als op het strand en in zee. De lifesavingsport is erkend door NOC*NSF en het Internationaal Olympisch Comité (IOC).
 
Petitie
Voorafgaand aan de ondertekening vinden deze week belangrijke activiteiten plaats. Voor maandag 25 juni werd het Tweede Kamerdebat ‘Staat onderwijs’ gepland en donderdag 28 juni volgt het Tweede Kamerdebat ‘Sportbeleid’. Dinsdag 26 juni wordt een petitie aangeboden. Om het probleem van bewegingsarmoede onder kinderen voor eens en voor altijd te veranderen, wordt iedereen – ouders, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeenten, kabinet, politiek, sportbonden, sportclubs, trainers, coaches en kinderen – opgeroepen deze petitie op www.ikbeweegmee.nl te ondertekenen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}