11

november

Reddingsbrigade Nederland spreekt partners op Landelijke Zwemwaterdag

Reddingsbrigade Nederland was een van de partijen die de Landelijke Zwemwaterdag in Utrecht tot een vruchtbare bijeenkomst maakten. De tweede editie van dit initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) werd dinsdag 5 november in het LEF Future Center bij Rijkswaterstaat gehouden. Marcel Jagersma richtte zich als lid van het voorbereidingsteam op workshops binnen het thema ‘Veiligheid’, en verzorgde ook zelf een workshop. Hij is namens Reddingsbrigade Nederland verbonden aan Zwemveiligheid Open Water, een deelproject van NL Zwemveilig. Directeur Koen Breedveld was gespreksleider bij de discussieworkshop ‘Zwemveiligheid: Van plannen naar doen’.

Landelijke Zwemwaterdag
Programmaonderdelen van de Landelijke Zwemwaterdag 2019. (Foto’s: RN)

Ditmaal waren drie thema’s aan de Landelijke Zwemwaterdag verbonden: ‘Veiligheid’, ‘Kwaliteit’, ‘Communicatie & Samenwerking’. Vertegenwoordigers van I&W, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Leisurelands en Reddingsbrigade Nederland zetten de schouders onder het programma. De organisatieleden droegen onderwerpen voor workshops aan, legden contact met beoogde workshopleiders en stemden met hen af over vorm en inhoud. Met voor ogen het tweeledig doel van het initiatief: ontmoeting en kennisdeling. Hiervoor meldden vele gesprekspartners zich aan, waaronder: Rijkswaterstaat, provincies, regionale uitvoeringsdiensten, waterschappen, gemeenten, waterbeheerders, GGD Nederland en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), die het project NL Zwemveilig coördineert.

Zwemveiligheid
,,Toen het ministerie van I&W het initiatief nam voor de eerste Landelijke Zwemwaterdag heb ik geopperd om ook het thema ‘Zwemveiligheid’ hierin een plek te geven”, geeft Jagersma aan. ,,Dat is enthousiast ontvangen. We hebben vorig jaar samen met Leisurelands een workshop daarover verzorgd, met de titel ‘Help, de zwemmer verdrinkt!’. We kregen er positieve reacties op en merkten dat dit thema aangaande oppervlaktewater leeft onder de deelnemers aan het congres. Daarom hebben we dit jaar ‘Veiligheid’ in het programma kunnen opnemen en er maar liefst vier workshops aan gekoppeld. Voor Reddingsbrigade Nederland en NL Zwemveiling is hiermee de Landelijke Zwemwaterdag van enorme waarde, omdat het ons de kans geeft onder de aandacht te brengen waarmee we bezig zijn.”

Planvorming
Breedveld benadrukt het belang van de betrokkenheid van Reddingsbrigade Nederland bij deze jaarlijkse meeting. ,,Partijen komen bijeen en werken samen om de veiligheid op het gebied van water te verbeteren. Wij zitten aan tafel – dat wordt inmiddels vanzelfsprekend gevonden – en praten mee. Het is goed dat we erbij zijn en in toenemende mate als logische partner worden gezien; erkend en gevraagd. We kunnen hieraan bijdragen door te wijzen op de ontwikkelingen waarmee wij ons bezighouden, maar bijvoorbeeld ook op projecten aangaande zwemveiligheid die op specifieke doelgroepen zijn gericht, zoals asielzoekers. Er is een hoop werk te doen, en daarvoor moeten partijen gezamenlijk optrekken. Door middel van verschillende initiatieven kunnen we zaken naar een hoger plan tillen. Dat gebeurt via plannen als die van Michiel van Nispen, die voor de SP in de Tweede Kamer zit, en de NRZ. Ik mocht een sessie leiden met inbreng van Michiel van Nispen en Jarno Hilhorst, van de NRZ, en ik proefde veel consensus. Dit is in de toekomst ook voor reddingsbrigades waardevol, want we worden meegenomen in planvorming. Ideeën bespreken we inmiddels met drie ministeries: Justitie en Veiligheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en Infrastructuur en Waterstaat. Zo verstevigen we onze rol.”

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}