23

juli

Reddingsbrigade Nederland pleit voor alertheid op veiligheid tijdens hittegolf

Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. In Nederland is een hittegolf aan de orde, met van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli tropische temperaturen van (ruim) boven de 30 graden. Dat leidt, zeker nu de zomervakantie is begonnen, tot extra drukte op de stranden aan zee, in recreatiegebieden en bij buitenzwembaden. Reddingsbrigade Nederland pleit voor alertheid op veiligheid en bewustzijn van risico’s.

Hittegolf 2019
Lifeguards van reddingsbrigades in actie aan de kust. (Foto’s: RL.Photographics / RN)
 
Bij aanhoudend zeer warm weer zoeken nog meer mensen verkoeling in open water. Verspreid over het land constateren reddingsbrigades dan een toename van het aantal zwemmers, baders, watersporters en recreanten. De goed opgeleide lifeguards en lifesavers van reddingsbrigades zetten zich dagelijks vrijwillig in voor een gezamenlijke missie: meer veiligheid in, op en langs het water. Met dat doel voor ogen doen ze hun uiterste best om te zorgen dat er niemand verdrinkt, en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Verantwoordelijkheid
Reddingsbrigade Nederland onderstreept dat de verantwoordelijkheid voor (zwem)veiligheid primair bij de badgast zelf ligt. Zo wordt erop aangedrongen altijd de informatieborden te lezen en op de hoogte te zijn van de betekenis van de waarschuwings- en signaleringsvlaggen. Waarnemingen en ervaringen maken echter duidelijk dat het verantwoordelijkheidsbesef en kennis van de risico’s van zwemmen in open water juist vaak ontbreken.

Veiligheid
Veiligheid is van het grootste belang. Reddingsbrigades geven daarom doorlopend tips en adviezen voor zowel de zee- als binnenwateromgeving.

Neem kennis van de weersverwachting en blijf op de hoogte van de weersomstandigheden.
Ga uitsluitend zwemmen waar dat mag; dus niet in rivieren en kanalen.
Spring niet van bruggen, kades of objecten in het water.
Ga uitsluitend zwemmen waar lifeguards van de reddingsbrigade toezichthouden.
Let op stroming; blijf uit de buurt van muien.
Doe jonge kinderen een 06-polsbandje om.
Blijf altijd bij jonge kinderen.
Zwem en speel nooit alleen in het water.
Zwem nooit achter een ballenlijn.
Zwem nooit te ver; water kan flink kouder worden en tot kramp leiden.
Pas op voor (plotselinge) diepten.
Gebruik geen drijfmiddelen bij aflandige wind.
Graaf geen diepe kuilen; instorting kan tot verstikking leiden.
Pas op voor watersporters.
Spoel een kwallenbeet af met zout water. Ga indien nodig naar de reddings- of EHBO-post.
Blijf uit de buurt van waterplanten.
Drink veel (bij voorkeur water en alcoholvrij) en eet voldoende.
Smeer de huid in met zonnebrand.
Zoek af en toe de schaduw op.
Berg afval op of gooit het in een afvalbak.

Het geven van tips en adviezen gebeurt ook in samenwerking, zoals met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) in het kader van het project NL Zwemveilig. Een deelproject daarvan is Zwemveiligheid Open Water, waarbij Reddingsbrigade Nederland het voortouw neemt.

Hitteplan
Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vallend onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op advies van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens het RIVM is het Nationaal Hitteplan ‘een waarschuwing voor de hitte en de risico’s die dit weer met zich mee kan brengen én een oproep om extra op elkaar te letten’. Reddingsbrigade Nederland wijst op het risico van oververhitting en warmteletsels. Warmteletsels zijn onder te verdelen in hittekramp (door inspannende bezigheden als sport), hittestuwing, hitte-uitputting en hitteberoerte. Reddingsbrigade Nederland benadrukt alert te zijn op de symptomen ervan. Lifeguards zijn niet alleen opgeleid om zwemmend en/of varend te redden, maar tevens om problemen te herkennen en mensen door middel van eerste hulp bij te staan. De gouden regel: bel altijd 112 in het geval een vermoeden van gevaar bestaat!

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}