26

januari

Reddingsbrigade Nederland herkent zich in evaluaties inzet overstromingen

Het Waterschap Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de Veiligheidsregio Limburg-Noord presenteerden de afgelopen dagen hun evaluaties van de inzet deze zomer bij de overstromingen in Limburg. Reddingsbrigade Nederland herkent zich in de leerpunten die in deze evaluaties worden benoemd.

‘De overstromingen hebben ons allen verrast. Hoogwater en overstromingen zullen in de toekomst vaker voor gaan komen. We moeten dus blijven investeren in de samenwerking en de planvorming: waar kan het beter, en hoe kunnen de Nationale Reddingsvloot en andere hulpdiensten elkaar versterken’, aldus Mark Jansen, namens Reddingsbrigade Nederland coördinator van de Nationale Reddingsvloot.

Van 15 tot en met 18 juli 2021 was de Nationale Reddingsvloot in beide regio’s en in België actief om assistentie te bieden bij het evacueren van getroffenen. In Zuid Limburg leidde dat tot diverse hulpacties, in Noord Limburg was de NRV vooral preventief aanwezig. Mark Jansen: ‘Voor de NRV in zijn huidige opzet was dit de eerste grote inzet sinds de instelling in 2018. Reddingsbrigade- en brandweereenheden zijn die dagen massaal uitgerukt, nadat de oproep daartoe in de nacht van woensdag op donderdag bij de NRV binnenkwam’.

Uit de evaluaties komt naar voren dat veel is goed gegaan bij de bestrijding van de hoogwaterramp,  maar dat de planvorming en de samenwerking beter kunnen. De evaluatie die is gedaan door Veiligheidsregio Zuid-Limburg is daar het meest expliciet over en spreekt de wenselijkheid uit om juist al in de koude fase te investeren in de contacten tussen de hulpdiensten. De NRV onderschrijft dit punt. Mark Jansen: ‘De Nationale Reddingsvloot is een vorm van verregaande bovenregionale samenwerking, waar 22 van de 25 veiligheidsregio’s bij betrokken zijn, alsmede tientallen reddingsbrigades. Hierdoor wordt er een enorme slagkracht gecreëerd en kan er in korte tijd grootschalig worden opgetreden. De ervaringen in Limburg leren dat er meer moet worden geïnvesteerd in die samenwerking. Dan komt een samenwerking als de NRV pas goed tot zijn recht. De NRV wil zich er actief voor inzetten om die samenwerking tot een succes te maken’.

De leerevaluatie van de NRV zelf verschijnt op een later moment en wordt uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid.

Leerevaluatie Waterschap Limburg Leerevaluatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg Leerevaluatie Veiligheidsregio Limburg-Noord

Meer informatie over de Nationale Reddingsvloot
De Nationale Reddingsvloot (NRV) is in 2018 ingesteld om hulp te bieden bij overstromingen, bij het redden en evacueren van slachtoffers, het verkennen van ondergelopen gebieden en het logistiek ondersteunen van andere hulpdiensten. De NRV bestaat uit 88 eenheden (vaartuigen) afkomstig uit brandweer en reddingsbrigades. De coördinatie van de NRV is belegd bij Reddingsbrigade Nederland. Voor meer informatie over de NRV, ga naar www.nationalereddingsvloot.nl of neem contact op met Mark Jansen, NRV coördinator (mjansen@reddingsbrigade.nl, 06-1004.8772).

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}