1

februari

Reddingsbrigade Nederland herdenkt Watersnoodramp

Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat de Watersnoodramp zich voltrok. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant kwamen onder water te staan. 1836 mensen en tienduizenden dieren overleefden het natuurgeweld niet. Vele huizen, andere gebouwen en bezittingen werden verwoest of raakten onherstelbaar beschadigd.

watersnoodramp 1953

Reddingsbrigade Nederland staat stil bij deze rampzalige gebeurtenis, die dé aanleiding voor de rijksoverheid was om in 1955 de Nationale Rampenvloot in het leven te roepen. Dankzij financiering vanuit het Nationaal Rampenfonds. De reddingsboten van de Nationale Rampenvloot werden bij reddingsbrigades gestationeerd.

Nationale Reddingsvloot
De Nationale Rampenvloot ontwikkelde zich in de decennia erna en werd in 2012 omgedoopt tot de Nationale Reddingsvloot (NRV). De NRV, gecoördineerd vanuit Reddingsbrigade Nederland, bestaat sinds 2018 uit 88 eenheden (vaartuigen en bemanning). Alle 22 betrokken veiligheidsregio’s beschikken over een reddingsgroep van vier eenheden, afkomstig van reddingsbrigades en/of de brandweer. Die eenheden zijn 24/7 inzetbaar voor de kerntaken bij overstroming: verkenning, evacuatie en redding van mens en dier, eerste hulp, logistieke ondersteuning.

Meer overstromingen
Voor deze eeuw is een zeespiegelstijging van 35 tot 85 centimeter berekend. Bovendien heeft Nederland te maken met ontwikkelingen als bodemdaling, kanteling naar het westen en noorden, meer neerslag (ook in de zomer), meer waterafvoer via de rivieren en toenemende verdroging als gevolg van hogere temperaturen. Hierdoor neemt de kans op overstromingen in ons land toe. Dat werd pijnlijk duidelijk in juli 2021, toen NRV-eenheden in Limburg en België werden ingezet. Investeren in de Nationale Reddingsvloot blijft dan ook van groot belang!

NRV oefening zaanstad 2021 - SHe fotografie

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}