16

oktober

Reddingsbrigade Nederland geeft uitleg over NRV en Emily op Brandweercongres

Reddingsbrigade Nederland was vertegenwoordigd op de beursvloer van het Brandweercongres 2018. Dat werd donderdag 11 en vrijdag 12 oktober gehouden in Zaandam met als thema ‘De kracht van het verschil’. Bezoekers konden daar terecht voor informatie over de Nationale Reddingsvloot (NRV) en de op afstand bestuurbare reddingsmodule Emily.

Brandweercongres - collageReddingsbrigade Nederland verkeerde er in gezelschap van onder anderen betrokkenen bij het programma Grootschalig Specialistisch Optreden Brandweer Nederland (GBO-SO), specialisten op de gebieden van drone-inzet, natuurbrandbestrijding en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS), voorlichters van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en deskundigen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
 
Reddingsgroepen
Het thema van dit Brandweercongres is volgens Bernard Korte, hoofd Beleid en Operationele Zaken op het Landelijk Bureau, in de samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland en Bandweer Nederland goed uit te werken. ,,Met name bij oppervlakteredding en de NRV; daar wordt het ‘verschil’ omgezet naar ‘kracht’. Interessant was de aandacht voor het programma GBO-SO; daar valt de NRV nu onder.” In 2016 en 2017 is het voorstel ontwikkeld voor een toekomstbestendige regionale en nationaal opschaalbare reddingsvloot die onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s valt. Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Daarvan zijn er 22 met een overstromingsprofel. Deze zijn betrokken bij de vorming van de NRV; ze leveren per 1 januari 2018 elk een reddingsgroep vanuit de eigen regio.
 
Samenstelling
De 22 reddingsgroepen bestaan uit 4 reddingsvaartuigen (op trailer), geschikt voor inzet in ondergestroomd gebied, met ‘bemanning’. Alle 88 varende eenheden hebben ’24/7′ een vaarploeg van 4 personen klaarstaan. Voor aflossing bij meerdaagse inzet zijn er reservevaarploegen. De vaartuigen in een reddingsgroep zijn óf van Reddingsbrigade Nederland, en worden bemenst vanuit lokale reddingsbrigades, óf van de brandweer met een ‘brandweerbemanning’. De nieuwe samenstelling van de vloot, met de combinatie van brandweer en reddingsbrigade, levert veel op aangezien beide organisaties direct van elkaar kunnen leren.
 
Vraagstukken
Namens Reddingsbrigade Nederland waren Kevin de Jonge en Kees Buis present. De Jonge is lid van de Goudse Reddingsbrigade en deed ervaring op bij de vrijwillige brandweer. Hij geeft aan: ,,De Reddingsbrigade was hier op uitnodiging aanwezig om toelichting te geven over de NRV 2.0. Wat houdt de nieuwe, regionale reddingsvloot in? Wat kan deze voor mijn veiligheidsregio betekenen? Hoe kan er meer samengewerkt worden op het gebied van vakbekwaamheid? Dat waren vraagstukken waarover we in gesprek konden gaan met brandweerlieden. Wat steevast opvalt is, dat veel brandweerkorpsen diverse brandweermensen in de gelederen hebben die middels de bij de Reddingsbrigade verworven expertise een bijdrage kunnen leveren aan watergerelateerde hulpverlening.” Volgens hem weten steeds meer brandweerkorpsen, mede door dit brede netwerk en de grote inspanning om de Reddingsbrigade binnen de veiligheidsketen c.q. bij de veiligheidsregio’s in te passen, wat ze aan een reddingsbrigade hebben. ,,Wanneer men dit nog niet weet, is de bereidheid om kennis te maken in toenemende mate waarneembaar. Het bijwonen van het Brandweercongres is van meerwaarde geweest voor de naamsbekendheid van Reddingsbrigade Nederland bij de brandweerkorpsen, en in het bijzonder van de NRV.”
 
Belangstelling
Buis spreekt van ‘een geslaagd congres voor de Reddingsbrigade’. ,,Er is niet alleen veel uitleg gegeven over Reddingsbrigade Nederland en de Nationale Reddingsvloot. Er was ook volop belangstelling voor de Emily, waardoor het functionele dagen waren, waarop nuttige contacten zijn opgedaan. Zowel met de veiligheidsregio’s als met een belangrijke partij als het IFV.” Het IFV werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de veiligheidsregio’s, Brandweer Nederland en Reddingsbrigade Nederland aan een slagvaardige NRV, die als ‘first respons’ bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland wordt ingezet.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}