8

maart

Reddingsbrigade Nederland aanwezig op de International Life Saving Federation Europe bijeenkomst in Belgrado

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 vindt in Belgrado (Servië) de jaarlijkse bijeenkomst van de International Life Saving Federation Europe (ILSE) plaats. Vanuit alle aangesloten landen zal een afvaardiging aanwezig zijn op deze jaarlijkse commissiebijeenkomst. Vanuit Reddingsbrigade Nederland zijn de komende dagen ook verschillende vertegenwoordigers aanwezig.

De KNBRD is sinds de oprichting van de International Life Saving Federation in 1993 vanuit Nederland als zogeheten full member aangesloten. Ieder land kent maar één full member. Sinds 1952 was de KNBRD al aangesloten bij de voorloper van de ILS, de FIS. Vanuit Reddingsbrigade Nederland zijn momenteel een aantal afgevaardigden actief in verschillende commissies van de ILSE, de Europese koepelorganisatie voor de bij de ILS aangesloten Lifesaving organisaties in Europa.

De afvaardiging vanuit Reddingsbrigade Nederland binnen de ILSE bestaat uit:

  • Bob Dekker                  – Sport Commission
  • Martin Hoogslag            – Rescue Commission
  • Fred Paalvast                – Education Commission
  • Bernard Korte                – Management and Administration commission

Sonja Robben heeft als bestuurslid van Reddingsbrigade Nederland zitting in de ILSE Board of Directors.

Vrijdag 9 maart zal de jaarlijkse bijeenkomst worden geopend met een Best Practice Seminar. Op dit seminar levert Nederland een bijdrage op het onderwerp Technological innovations in water rescue.  Lennaert Zonneveld (Reddingsbrigade Castricum) en Michel Puglia (Reddingsbrigade Den Haag en Veiligheidsregio Haaglanden) zullen hier nader ingaan op innovatieve technieken met betrekking tot zoektochten op zee  en ander stromend water.  

De ILSE commissies vergaderen op zaterdag 10 maart. Daarin zal Martin Hoogslag zich sterk maken voor een nieuwe internationale richtlijn op het gebied van vlaggen en symbolen,  onderdeel van de operationele richtlijn Safety on European Beaches. Bernard Korte bespreekt in zijn commissie onder meer een nieuw beleidsvoorstel voor risico inventarisaties van zwemlocaties.

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}