1

juli

Reddingsbrigade en Rode Kruis trots op samenwerking

Het Rode Kruis en de Reddingsbrigade binnen de veiligheidsregio’s Utrecht en Gooi en Vechtstreek sloegen in coronatijd de handen ineen. Sinds november 2020 ondersteunden negentien lifeguards als chauffeur en/of bijrijder bij het repatriëren van COVID-19-patiënten. Tijdens een gezamenlijk vrijwilligersuitje op zaterdag 26 juni werd stilgestaan bij deze samenwerking.

Vrijwilligers van het Rode Kruis en de Reddingsbrigade tijdens hun gezamenlijke uitje. (Foto: RN)

De betrokken lifeguards zijn afkomstig van vijf reddingsbrigades: Blaricum, Huizen, Utrecht, Vinkeveen en IJsselstein. Zij waren actief voor zeker 130 vervoersritten, hetgeen gelijkstaat aan 11 procent van het aantal dat het Rode Kruis tussen april 2020 en juni 2021 in dat gebied verzorgde. In totaal werden er in deze periode ruim 1200 ritten gemaakt. Bij 88 daarvan bestond de crew volledig uit lifeguards. In juni zijn daarbovenop circa 1000 voedselpakketten naar in totaal elf Rode Kruis-steunpunten gebracht om getroffenen hulp te bieden in de nasleep van de crisis.

Bijeenkomst
Op de bijzondere samenwerking tussen de twee hulpverleningsorganisaties is teruggeblikt tijdens een bijeenkomst in het Rode Kruis-gebouw te Nieuwegein. Daar stond, in afstemming met Museumwerf Vreeswijk, een ochtendprogramma op de agenda. ,,Zowel het Rode Kruis als de Reddingsbrigade kijkt terug op een zeer geslaagde samenwerking, die bij ‘terug naar normaal’ zeker een vervolg krijgt”, bericht regiocoördinator Mark Peeters. ,,Met de gestage daling van het aantal besmettingen wordt in de komende periode het begeleid vervoer door het Rode Kruis afgeschaald. Tezamen met versoepeling van de maatregelen was het een mooi moment om alle betrokkenen op zo’n manier te bedanken voor hun vrijwillige inzet in de afgelopen maanden.”

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}