23

juni

Reanimatieles voor jongeren

Studenten van het Erasmus MC, een universitair medisch centrum in Rotterdam, geven woensdag 1 juli gratis reanimatie- en EHBO-les aan jongeren uit de Haagse Schilderswijk. Dit gebeurt in het kader van een van de laatste pilots verbonden aan ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!’, het project voor maatschappelijke diensttijd (MDT) van Reddingsbrigade Nederland, waarbij steeds meer partijen zijn gaan samenwerken.

Leerlingen tijdens de les reanimeren bezig met oefenpop en trainings-AED. (Foto: RN)

Het Erasmus MC, artsencollectief Schok & Pomp en Reddingsbrigade Nederland verzorgen deze pilot gezamenlijk, omdat ze vinden dat iedere jongere levensreddende handelingen moet kunnen verrichten. Het is een stap om ervaring op te doen in samenwerking én in de uitbouw en verankering van maatschappelijke diensttijd onder jongeren. Ondanks de coronabeperkingen is de animo voor deelname groot. Veel scholen zijn geïnteresseerd. Zo doen leerlingen van Thorbecke Voortgezet Onderwijs in Nieuwerkerk aan den IJssel de komende weken mee.

Burgerinitiatief
Ook Stagehuis Schilderswijk, een schakel tussen het stadsbestuur en wijkbewoners, meldde zich direct. Vanuit dit burgerinitiatief wordt een andere MDT-proeftuin, School des Levens, aangeboden. Daarbij bepalen jongeren zelf wat ze leren en doen. ,,Het aanbod van de Reddingsbrigade sluit perfect aan bij wat onze deelnemers nog graag wilden leren”, vertelt Yassine Abarkane, coördinator van Stagehuis Schilderswijk. ,,Met School des Levens zetten zij zich vanuit hun eigen projecten in voor de wijk. Reanimeren en EHBO zijn dan heel belangrijk, omdat ze bijvoorbeeld een zaalvoetbalcompetitie leiden, een meidengroep hebben of bootcamplessen geven aan bewoners van de wijk.”

Jongeren
De betrokken geneeskundestudenten, die op het Erasmus MC in de masterfase zitten en door Schok & Pomp worden opgeleid, geven twee weken lang cursussen aan jongeren. Dat gebeurt op de aangemelde scholen en in combinatie met andere MDT-projecten. Als de pilot slaagt, snijdt het mes aan twee kanten: de geneeskundestudenten doorlopen een maatschappelijke diensttijd én ze dragen bij aan de wens vanuit de medische wereld om jongeren op alle scholen te leren reanimeren en andere levensreddende handelingen te verrichten. Jongeren zelf hebben die behoefte ook; 92 procent geeft aan EHBO te willen leren. Belangrijk, want Het Nederlandse Rode Kruis stelt in een persbericht zich zorgen te maken over de EHBO-kennis van kinderen en jongeren.

Kennismaken
Tegelijk is dit een geweldige gelegenheid voor jongeren om samen te komen en ervaringen uit te wisselen. Abarkane: ,,Onze jongeren zouden niet snel buiten de Schilderswijk een EHBO-cursus gaan doen. Daarvoor ervaren zij veel verschillende drempels. Door dit project leren ze de skills die belangrijk zijn, terwijl ze ook kennismaken met andere jongeren die ze niet vaak ontmoeten. Dat vind ik heel bijzonder aan dit project.” Ook is deze training een goed moment om met jongeren in contact te komen en ze te interesseren om zelf voor maatschappelijke diensttijd te kiezen, bijvoorbeeld in een vervolgproject van Reddingsbrigade Nederland.

Behoefte
Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!’, dat tot en met 31 september 2020 loopt, is succesvol. Vanuit dit project hebben drie keer zoveel jongeren een MDT-stage gedaan als begroot. ,,Toch zijn we nog niet tevreden”, stelt Sandra van Lohuizen, een van de twee projectleiders. ,,We willen veel breder jongeren trekken voor activiteiten die uitgevoerd worden als strandwacht, evenementenbeveiliger, EHBO’er, instructeur leszwemmen of toezichthouder bij zwembaden. De maatschappij heeft een grote behoefte aan jongeren voor deze taken, en de jongeren zelf vinden het leuk en leerzaam. Reddingsbrigade Nederland bereidt daarom samen met haar partners een vervolg voor van het lopende MDT-project, waarin de succesvolle elementen van de pilot in de Schilderswijk absoluut een plaats krijgen.”

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}