6

augustus

Posters voor zee en binnenwater bij campagne ‘Tips voor meer veiligheid’

Reddingsbrigade Nederland heeft nieuwe posters ontwikkeld met de focus op zee en binnenwater. Onder de gezamenlijke noemer ‘Tips voor meer veiligheid’. Bij de poster ‘Zee’ hoort een derde poster: ‘Muien’.

Tips voor meer veiligheidTips voor meer veiligheid – Zee‘, ‘Muien‘ en ‘Tips voor meer veiligheid – Binnenwater‘ zijn op de pagina ‘Posters‘ te downloaden. Versies in het Engels, Duits, Pools en Arabisch zijn in voorbereiding.

Tips voor meer veiligheid – Zee

Lees het informatiebord bij de opgang.
Let op de (strand)vlaggen. Ken de betekenis ervan.
Smeer je goed in met zonnebrand.
Doe uw kind een 06-polsbandje om.
Eet en drink voldoende.
Gooi afval in de prullenbak.
Zoek af en toe de schaduw op.
Graaf geen diepe kuilen.
Blijf altijd bij kleine kinderen.
Zwem waar lifeguards toezicht houden.
Blijf uit de buurt van muien.
Zwem nooit alleen.
Gebruik geen drijfmiddelen bij aflandige wind.
Pas op voor watersporters.
Spoel een kwallenbeet met zout water. Ga indien nodig naar de EHBO-post.
Houd het bootpad vrij.

Tips voor meer veiligheid – Binnenwater

Lees het informatiebord bij de opgang.
Let op de (strand)vlaggen. Ken de betekenis ervan.
Smeer je goed in met zonnebrand.
Doe uw kind een 06-polsbandje om.
Eet en drink voldoende.
Gooi afval in de prullenbak.
Zoek af en toe de schaduw op.
Blijf altijd bij kleine kinderen.
Zwem waar lifeguards toezicht houden.
Zwem nooit alleen.
Blijf voor de ballenlijn.
Pas op voor plotselinge ondiepten.
Let op: het water kan koud zijn.
Gebruik geen drijfmiddelen bij aflandige wind.
Pas op voor watersporters.
Blijf uit de buurt van waterplanten.
Spring niet van bruggen af.
Houd het bootpad vrij.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}