28

juni

Partners starten landelijke 06-polsbandjescampagne

De officiële start van de landelijke 06-polsbandjescampagne 2023 vindt zaterdag 1 juli plaats tijdens Search and Rescue (SAR) Katwijk. Dit grootscheepse hulpverleningsevent aan de kust biedt kans om een breed publiek bewust te maken van het risico op vermissing van kinderen nabij water. De samenwerkingspartners van deze campagne – Reddingsbrigade Nederland, de politie, de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en Paramount – zijn hierbij vertegenwoordigd.

Het startmoment van de landelijke 06-polsbandjescampagne 2022. (Foto: SHe Fotografie)

Op het strand aan zee, in recreatiegebieden met binnenwater en tijdens waterrijke evenementen raken jaarlijks honderden kinderen (tijdelijk) vermist. Hét schrikbeeld van ouders die daar graag met het gezin verblijven. Hereniging kan sneller plaatsvinden dankzij het PAW Patrol 06-polsbandje. De samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland, de politie, de NRZ en Paramount maakt mogelijk dat dit jaar 300.000 exemplaren daarvan gratis ter beschikking worden gesteld aan het publiek.

Doelgroep
De doelgroep van de campagne Omarm het 06-polsbandje! is: ouders met een of meer kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar. Dat is dé reden waarom de populaire PAW Patrol-helden van Nick Jr., met nadruk het reddingshondje Zuma en het politiehondje Chase, hierbij betrokken zijn. Het PAW Patrol 06-polsbandje is dit zomerseizoen verkrijgbaar bij reddingsbrigadeposten en sommige politieposten, (buiten)zwembaden, strandexploitaties, (kust)hotels en andere verblijfsaccommodaties. Het wordt ook actief uitgedeeld door lifeguards en medewerkers van waterrijke evenementen als SAR Katwijk, en aangeboden bij onderwijsprojecten. Een ouder of begeleider kan de voornaam van het kind en een eigen telefoonnummer erop schrijven.

Hoofddoel en focus
Het hoofddoel van de campagne Omarm het 06-polsbandje! is: snelle hereniging bij vermissing. Verder ligt de focus op meer bewustwording onder recreanten van risico’s die tot vermissing van een kind kunnen leiden en meer publieke kennis van wat wordt gedaan als er sprake is van vermissing. Gebruik van het PAW Patrol 06-polsbandje geeft direct aanleiding tot een gesprek met kinderen over wat zij wel en juist niet moet doen als ze hun ouder(s) of begeleider(s) kwijt zijn. Preventie staat centraal in de voorlichtingstaak van de Reddingsbrigade en hoort bij haar missie: meer veiligheid in, op en langs het water.

Protocol en werkafspraak
In het kader van vermissing bestaat er een verdergaande samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland en de politie, verwoord in een protocol. Daarnaast kwamen Reddingsbrigade Nederland, de politie, Bureau Vermiste Personen Noordzee van het Team Maritieme Politie (TMP), het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) recent tot een werkafspraak om efficiënter om te gaan met vermissingen op het strand en bij recreatieplassen.

De campagne Omarm het 06-polsbandje! gaat hand in hand met de campagne Aan de slag voor meer veiligheid van Reddingsbrigade Nederland, waarbij de focus ligt op veiligheid in een waterrijke omgeving in het algemeen en zwemveiligheid in het bijzonder. Tijdens SAR Katwijk is ook de campagne Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water van de NRZ zichtbaar, die uitgevoerd wordt in samenwerking met partners, waaronder Reddingsbrigade Nederland.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}