20

mei

Oproep tot risicobewustzijn bij open water

Als gevolg van de coronacrisis zijn niet op alle reddingsbrigadelocaties lifeguards aanwezig voor toezicht. En waar dat na zorgvuldige voorbereiding – in overleg met gemeenten, Regionale Voorzieningen Reddingsbrigades, veiligheidsregio’s en andere hulpverleningsdiensten – wel het geval is, gelden beperkingen en aanpassingen in werkwijzen. Het is van groot belang dat recreanten (waaronder baders, zwemmers en watersporters) hiervan op de hoogte zijn alsook dat zij zich bewust zijn van de gevaren van open water.

Er komen meer warme dagen aan. De temperatuur kan op Hemelvaartsdag oplopen tot ruim boven de 20 graden. Velen zoeken dan al vertier bij en verkoeling in open water; in recreatiegebieden en aan de kust. Er zijn in Nederland ruim 700 officiële zwemwaterlocaties. Niet overal is een reddingsbrigade actief. Bovendien is het water in deze periode van het jaar nog vrij koud; zo’n 12 graden. Zwemmen en spelen in koud water heeft een groot effect op het lichaam, waardoor deze activiteiten tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Zo liggen onderkoeling en kramp op de loer.

Koudeshock
Wie in koud water ‘duikt’, moet zich van de risico’s bewust zijn. Als heftige reactie kan een ‘cold shock response’ ofwel koudeshock optreden. Kenmerken van een koudeshock zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie, paniek. Maar meer aspecten zijn van belang. Zo moet zwemwater schoon en veilig zijn. Zwemwater.nl verstrekt daarover actuele informatie, die door het publiek beter vooraf kan worden ingewonnen. Het is ook raadzaam vroegtijdig te weten of er georganiseerd toezicht bij de beoogde zwemwaterlocatie is.

Lifeguards
Baders, zwemmers en watersporters moeten te allen tijde proberen te voorkomen dat ze in een noodsituatie belanden en daardoor hulp nodig hebben of zelfs gered moeten worden. Het opvolgen van maatregelen, richtlijnen en adviezen – van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), reddingsbrigades en andere hulpverleningsdiensten – is een vereiste. Het publiek wordt dringend verzocht: vermijd drukte, geef elkaar de ruimte. Dit is het uitgangspunt van het Protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater. Maar het is eveneens zaak de aanwijzingen van lifeguards ter harte te nemen. Begrip en medewerking van recreanten richting lifeguards is van wezenlijk belang, zoals de goed opgeleide (vrijwillige) lifeguards er alles aan zullen doen om hun kennis en vaardigheden voor recreanten aan te wenden.

Poster
Reddingsbrigade Nederland reikt het publiek via een nieuwe poster adviezen aan:

Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid! Voer geen extreme sporten uit. Houd elkaar in de gaten. Beperk uw bezoek aan het strand. Blijf niet hangen op de toegang naar het strand zoals trappen en opgangen. Ga niet te ver het water op! Geen drijfmiddelen bij aflandige wind. Houd ook in het water 1,5 meter afstand. Let op uw kind. Maak een foto. Haal bij de reddingspost een 06-polsbandje of schrijf uw 06-nummer op de kinderarm. Volg adviezen van lifeguards op. Deze zullen altijd te maken hebben met uw of andermans veiligheid. Heeft u last van niezen of hoesten of andere COVID-19-symptomen? Ga naar huis! Denk aan onze veiligheid! Wordt het te druk op het strand? Wees verstandig en zoek een rustigere locatie op. Dit vraagt aanpassing en begrip. Ken uw locatie! Wat zijn hier de gevaren? Waar zijn de stromingen? Hoe kunt u hulp krijgen? Is er een reddingspost? Heeft u klein letsel? Bedenk dan of dit kan wachten tot u thuis bent of zorgverlening via uw huisarts mogelijk is. Met dringende klachten bent u uiteraard welkom bij onze reddingspost of wij komen naar uw locatie! Met dringende spoed belt u direct 112. De hulpdiensten en reddingsbrigade worden dan tegelijk gealarmeerd. Komt u bij voorkeur alleen naar onze reddingspost. Uitgezonderd ouder met kind en hulpbehoevende personen.

Missie
Ook de aankomende weken gaan de reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland hard aan de slag om lifeguards zo verantwoord mogelijk hun werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren voor de veiligheid van bezoekers van waterrijke recreatiegebieden en de kust. Dit doen zij vanuit de gezamenlijke missie: meer veiligheid in, op en langs het water.

Te weten komen welke (reddingsbrigade)posten open zijn? Bekijk deze actuele overzichtskaart.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}