12

september

Opleiding acht nieuwe riskassessors

Op het Landelijk Bureau in IJmuiden zijn acht nieuwe riskassessors opgeleid. Dat gebeurde in de eerste twee weekenden van september, onder auspiciën van de International Lifesaving Federation of Europe (ILSE).

Nieuwe riskassessorsAcht nieuwe riskassessors en begeleiders vanuit de ILSE en het NIVZ.

Het ILSE-riskassessment voor zwemlocaties in Nederland is exclusief ondergebracht bij Stichting Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ). Het NIVZ is in 2013 door Reddingsbrigade Nederland in het leven geroepen met als doel de (fysieke) veiligheid op en rondom zwemlocaties te bevorderen. Met nadruk richt het instituut zich daarbij op de uitvoering van risico-inventarisaties door ILSE-opgeleide en -uitgeruste riskassessors.

Risico’s
Het item veiligheid bij zwemlocaties is al langere tijd sterk in de publiciteit. Jaarlijks zijn tien tot vijftien fatale zwemongevallen in Nederland te betreuren. Vele gemeentes gedogen het zwemmen in open water, nu dat met de sterke verbetering van de waterkwaliteit op steeds meer plekken mogelijk is. Echter, zwemmen gaat per definitie gepaard met risico’s op letsel en/of verdrinking. Om deze risico’s beter te beheersen, wordt – ondersteund door de aanscherping van de criteria van de Blauwe Vlag – aan de beheerder (gemeente) het advies gegeven om een risico-inventarisatie te laten plaatsvinden. In het najaar van 2018 gaat het NIVZ elke gemeente met een aangewezen zwemlocatie nog nadrukkelijker wijzen op de risico’s van het zwemmen in open water en de mogelijkheid die het NIVZ biedt voor een risico-inventarisatie door goed opgeleide ILSE-riskassessors.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}