12

november

Opening Maritiem Centrum Egmond kroon op langlopende samenwerking

Maritiem Centrum Egmond is geopend. Twaalf jaren van plannen maken, overleggen, tekenen en bouwen gingen eraan vooraf. Na de officiële handelingen, toespraken voor genodigden en een besloten rondleiding, was zaterdag 10 november vanaf 13.30 uur ook het publiek welkom om een kijkje te nemen. Het gebouw werd grotendeels afgewerkt door vrijwilligers van KNRM Egmond, de Egmondse Reddingsbrigade (ERB) en Stichting Egmonder Pinck.

opening Maritiem Centrum EgmondMaritiem Centrum Egmond (Boulevard Zuid 5) is gebouwd door Bouwbedrijf Tervoort Egmond in opdracht van Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) IJmuiden. Het gezamenlijke onderkomen werd mogelijk gemaakt door steun van vele bedrijven en particulieren; niet alleen in financiële zin, maar ook in de vorm van bouwmaterialen, arbeid, inrichting, machines en apparaten.

Uitwisseling
KNRM Egmond werkt al tientallen jaren nauw samen met de ERB. Als motto gold dan ook ‘Dit is een samenwerking, niet een samenvoeging’. In een toelichting van deze partners wordt gesproken van ‘een logisch gevolg van de natuurlijke uitwisseling van vrijwilligers tussen beide organisaties’. ,,Een aantal heeft een functie bij beide instanties en veel van de opstappers zijn ooit begonnen bij de reddingsbrigade. Het bestaande KNRM-boothuis is voor deze samenwerking voor een deel gesloopt om een nieuwe aanbouw te kunnen realiseren, waarin vervolgens zowel de KNRM als de ERB werden ondergebracht. Een gebouw zonder tussenmuren, wat de samenwerking nog meer zal optimaliseren. Hiermee is het KNRM-boothuis omgevormd tot een maritiem centrum aan de boulevard. Een aanwinst voor Egmond aan Zee.”

Hulpverlening
De KNRM en de ERB hebben op de eerste etage de beschikking over een groot bemanningsverblijf met zicht op zee en een coördinatieruimte. Op de begane grond staat reddingsmaterieel van de ERB gereed, naast de Adriaan Hendrik, de derde KNRM Valentijn-klasse reddingsboot. De hulpverleningsvoertuigen van beide kunnen op afroep uitrukken. ,,Met name de Land Rover van de reddingsbrigade staat thans op een logistiek veel betere plek. Die zal eerder dan voorheen op de plaats van het onheil zijn, wat de veiligheid in de Egmonden ten goede komt. Een ander voordeel van deze gemeenschappelijke huisvesting is, dat we niet alleen de Adriaan Hendrik tot onze beschikking hebben maar ook de kleinere vaartuigen van de reddingsbrigade. Wij kunnen de hulpverlening dan ook meer afstemmen op de aard van de melding. Veel van de assistentieverzoeken kunnen met een kleiner vaartuig en met minder opstappers of een walploeg worden opgelost. Dus gewoon een snelle en passende inzet bij de aard van het incident.”

Pinck
In een afgescheiden deel van het gebouw is ruimte gecreëerd voor stalling van de Egmonder pinck. Halverwege de jaren 90 ontstond in het museum van Egmond het idee om een reconstructie van een Egmonds vissersvaartuig te bouwen. In 1671 verscheen een boek over de Nederlandse scheepsbouw van Nicolaes Witsen met daarin een beschrijving en een summiere tekening van een Egmonder pinck. In 2003 begon een groep vrijwilligers om er aan de hand daarvan een te bouwen. In 2007 is dat exemplaar als Claes Teunisz gedoopt. ,,Dit als eerbetoon aan deze Egmonder scheepsbouwer en zijn collega’s, die destijds alles handmatig deden. Deze pinck, een historisch platbodemvissersvaartuig, tevens een link naar de geschiedenis als vissersdorp, is inmiddels regelmatig aanwezig op nautische evenementen, zowel op zout als zoet water.”
 
Sleutel
Het programma van de openingsdag kende indrukwekkende onderdelen. Een enorme symbolische sleutel werd vanuit een helikopter aangereikt aan jeugdleden van de ERB, die deze op hun beurt overhandigden aan key-betrokkenen. Sprekers onder hen waren Hetty Hafkamp (burgemeester gemeente Bergen), Rutger van Slobbe (voorzitter raad van toezicht KNRM), Jan Rijpstra (bestuursvoorzitter KNBRD / Reddingsbrigade Nederland). Allen gaven aan onder de indruk te zijn van het resultaat van de intensieve samenwerking. De genodigden bekeken tevens een film over de bouw. In de gezamenlijke kantine staat een bar annex koffietafel, die gemaakt is van een reddingsboot en onder het motto ‘Redden is samenwerken’ door Reddingsbrigade Nederland als cadeau is geschonken.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}