24

april

Ons Water en de Reddingsbrigade Nederland slaan handen ineen

Reddingsbrigade Nederland en netwerkorganisatie Ons Water gaan met elkaar samenwerken: samen willen wij Nederland waterbewuster maken. De heldere missie van Reddingsbrigade Nederland is iedereen veilig van water laten genieten. Laten zien dat schoon, veilig en voldoende drinkwater niet vanzelfsprekend is. Dat is de missie van Ons Water.

Reddingsbrigade Nederland en netwerkorganisatie Ons Water gaan met elkaar samenwerken: samen willen wij Nederland waterbewuster maken. De heldere missie van Reddingsbrigade Nederland is iedereen veilig van water laten genieten. Laten zien dat schoon, veilig en voldoende drinkwater niet vanzelfsprekend is. Dat is de missie van Ons Water.

Start zwemseizoen
Op veel punten komt de missie van Ons Water overeen met wat de Reddingsbrigade nastreeft. Zo ligt de focus van Ons Water in het voorjaar op water in en om het huis. Daar hoort ook de start van het zwemseizoen bij. Voor de reddingsbrigade een drukke periode waarbij zij preventief toezicht houdt op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren en waar nodig te hulp schiet. Door deze samenwerking willen wij mensen bewust maken van de risico’s van recreëren van op en op om het water.

 

Beschermen tegen overstromingen

In het najaar besteedt Ons Water meer aandacht aan waterveiligheid. Hoe beschermen we Nederland tegen overstromingen en regen? Wederom een thema dat mooi aansluit bij de eenheden van de Reddingsbrigade uit de Nationale Reddingsvloot, die bij een (dreigende) overstroming in heel Nederland binnen 1 uur na alarmering kan worden ingezet om mens en dier te evacueren.

 

De Week van Ons Water
Beide thema’s komen tijdens de Week van Ons Water uitgebreid aan bod. In deze themaweken openen tal van waterorganisaties door heel Nederland hun deuren voor publiek en bieden allerlei leuke en leerzame activiteiten aan. De week wordt twee keer per jaar georganiseerd, waarbij de voorjaarsweek in het teken staat van water in en om het huis en de najaarsweek over waterveiligheid gaat.

Deze samenwerking geeft Reddingsbrigades tijdens de Week van Ons Water een uitgelezen kans om het publiek kennis te laten maken met haar werkzaamheden. De aankomende Week van Ons Water start op 5 mei 2018 en duurt tot en met 13 mei 2018.

 

Ons Water
Ons Water is een initiatief van onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vewin en het Deltaprogramma. Kijk voor meer informatie op www.onswater.nl

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}