16

april

NRV convenant ondertekend in Egmond aan Zee

Reddingsbrigade Nederland en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondertekenden donderdag 15 april 2021 het samenwerkingsconvenant voor vaartuigen en bemensing voor de Nationale Reddingsvloot. De directeuren van beide organisaties, Koen Breedveld en Krishna Taneja, zetten op de post van de Reddingsbrigade van Egmond aan Zee hun handtekening onder het convenant.  

Mark Röpke, Krishna Taneja en Koen Breedveld in de post van Reddingsbrigade Egmond aan Zee. (Foto: Rens Harzing)

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is aan drie kanten omringd door water. Daarmee is het één van de 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsprofiel. Een taak van de veiligheidsregio is het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing bij hoogwater en overstromingen. Iedere regio stelt daarvoor één reddingsgroep van ten minste vier reddingseenheden beschikbaar voor de Nationale Reddingsvloot. Een reddingseenheid is een boot inclusief bemanning. Reddingsbrigades uit Noord-Holland Noord zorgen dat deze vier vaartuigen te allen tijde hiervoor beschikbaar zijn.  Vrijwilligers van de lokale reddingsbrigades uit de regio vormen de bemensing. De vaartuigen en mensen zijn gestationeerd bij de posten van de reddingsbrigades in Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn en Stede Broec.

‘Natuurlijk kennen we de reddingsbrigade als ervaren en betrouwbare samenwerkingspartner met bijzonder toegewijde vrijwilligers. We werken als veiligheidsregio en reddingsbrigade al nauw samen bij inzetten om mensen te redden op het strand, water en in de natuurgebieden op plekken die voor onze ambulances moeilijk bereikbaar zijn. We zijn blij met de goede samenwerking en kijken samen uit naar een mooi en veilig zomerseizoen voor onze inwoners, sporters en toeristen’ aldus Krishna Taneja, directeur veiligheidsregio.

Koen Breedveld, directeur Reddingsbrigade Nederland, is blij met de overeenkomst. ‘Onze missie is de veiligheid in, op en langs het water te vergroten. Niet alleen op de stranden, maar ook in het binnenwater, bij evenementen en bij overstromingen. Die veiligheid is gebaat bij een goede samenwerking tussen hulpdiensten, waaronder brandweer, ambulance en reddingsbrigades. Die samenwerking was al uitstekend in deze regio, maar wordt met dit convenant alleen nog maar sterker’.  

Reddingsbrigade Nederland en veiligheidsregio Noord-Holland Noord leggen in het convenant afspraken over de inzetbaarheid van de reddingseenheden vast. Daarnaast staan er afspraken in over de paraatheid, alarmering en opkomsttijd, opleiding, trainen en oefenen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vergoedt de kosten voor de vier reddingseenheden.

De Nationale Reddingsvloot wordt als ‘first respons’ ingezet bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland. De Nationale Reddingsvloot heeft drie taken: verkenning van het overstromingsgebied, evacuatie en redding in het overstromingsgebied en logistieke ondersteuning, zoals het verplaatsen van mensen, materiaal en middelen. Reddingsbrigade Nederland treedt op als coördinerende instantie voor de NRV.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}