7

april

Noordwijkse Reddingsbrigade houdt strandtoezicht tijdens coronacrisis

De Noordwijkse Reddingsbrigade kreeg vrijdag 3 april het verzoek van Veiligheidsregio Hollands Midden voor inzet op het strand gedurende het weekend. Met als taakstelling: monitoren en registreren. Daarbij werd geconstateerd, dat er navolging wordt gegeven aan de aangescherpte maatregelen en richtlijnen van de Rijksoverheid.

Strandtoezicht in coronatijd door de Noordwijkse Reddingsbrigade. (Foto: RN)

,,Intern hebben we besproken wat er mogelijk was binnen de geldende maatregelen, die gebaseerd zijn op advies van het RIVM”, vertelt Leon van Went, bestuurslid Hulpverlening. ,,In klein comité is besloten om te bekijken of we de inzet konden doen met een bemensing van onze auto door leden uit één huishouden. Een snelle inventarisatie gaf al duidelijkheid: de inzet was uit te voeren in vier shifts, twee per dag.”

Afstand
Van Went: ,,Ik ben had samen met mijn zoon afgesproken om de tweede shift te nemen, op zaterdagmiddag. Tijdens de overname is de auto gereinigd en ontsmet om zo alle kans op besmetting te voorkomen. Hierna hebben we een patrouille ingezet vanuit Noordwijk tot de Katwijkse grens en terug tot aan natuurgebied Noordvoort tussen Zandvoort en Noordwijk. Duidelijk was te zien dat iedereen zich houdt aan de maatregelen, en dat er slechts heel weinig mensen voor het strand kozen. Voornamelijk stelletjes en gezinnen die even een frisse neus haalden, met meer dan ruime afstand tot andere strandbezoekers. Onze dienst verliep zonder bijzonderheden. Wij hebben ons afgemeld bij de Officier van Dienst Bevolkingszorg, die als onze contactpersoon fungeerde.”

Gevoel
Niels Lelieveld en zijn vriendin Ilse van Steen, beiden lifeguard van de Noordwijkse Reddingsbrigade, namen de zondagmiddagshift voor hun rekening. ,,We hebben het bewust samen ingepland”, geeft hij aan. ,,Op verzoek van de gemeente Noordwijk en Veiligheidsregio Hollands Midden op het strand toezicht houden op de naleving van de maatregelen rondom de COVID-19-pandemie; een bijzondere eerste stranddienst van 2020. De gemeente had uit voorzorg al parkeerplaatsen en toegangswegen naar het strand afgesloten, waardoor het qua drukte gelukkig erg meeviel. Op een warme dag als deze is het normaal erg bedrijvig op het Noordwijkse strand, maar de instructies werden goed opgevolgd. Handhaven doen we niet. We hebben wel regelmatig contact met onder anderen de Officier van Dienst van de gemeente over de situatie op het strand. Deze kan vervolgens besluiten handhaving aan te sturen of extra maatregelen te nemen. Het geeft een goed gevoel om via de reddingsbrigade op deze manier te kunnen bijdragen aan #AlleenSamen en #BlijfThuis.”

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}