15

juli

Nationale Reddingsvloot paraat voor hulp in Zuid-Limburg

Grote delen van Zuid-Limburg hebben te maken met ernstige wateroverlast. Bij meer hevige regenval, doorbraken en overstromingen kan de situatie in de komende uren drastisch verslechteren. ,,Uiteraard hopen we dat de inzet van de Nationale Reddingsvloot niet nodig is”, stelt Mark Jansen, landelijk coördinator van de NRV. ,,Maar in alle gevallen staan we paraat om onze collega’s van de veiligheidsregio’s te ondersteunen door in korte tijd veel capaciteit en mankracht te leveren als daarom wordt verzocht.”

Lifeguards brengen vaarwegmarkering aan voor een evacuatiependel naar en van buurtschap De Weerd in Roermond. (Foto's: Tom Diels)

Deskundigen waarschuwen er al langer voor: door klimaatopwarming wordt het weerbeeld extremer. Jansen: ,,Waar we voorheen er vanuit gingen dat overstromingen alleen voorkwamen tussen oktober en maart, het overstromingsseizoen, worden we dit jaar midden in de zomer geconfronteerd met hevige regenval en overstromingen in de regio Limburg. Voor Nederlandse begrippen is dit een unieke situatie.”

Kerntaken
De Nationale Reddingsvloot (NRV) bereidt zich voor op dit soort situaties. ,,Het verkennen van ondergelopen gebieden. Het redden en evacueren van mens en dier bij stromend water en in ondiep water. Het leveren van logistieke bijstand aan hulpverleningspartners. Dit zijn de kerntaken waarvoor we als NRV staan. Allemaal gericht op ondersteuning en in opdracht van de veiligheidsregio’s.”

Crisiseffecten
De situatie in Limburg ziet er volgens de landelijke NRV-coördinator serieus uit. ,,Doordat het niet duidelijk is welke crisiseffecten kunnen optreden, hebben de veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg opgeschaald. Duidelijk is dat de dreiging van het stijgende waterpeil de lokale infrastructuur ontwricht en burgers in het nauw drijft. Er zijn daarom preventieve maatregelen getroffen door mensen te evacueren, laaggelegen gebieden af te sluiten en de lokale bevolking voor te lichten over de actuele situatie.”

Bijstand
De opschaling is de NRV-organisatie niet ontgaan. ,,Wij hebben de betreffende veiligheidsregio’s laten weten dat we klaar staan om bijstand te verlenen als zij dat wensen. Ook hebben we het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum, het LOCC, benaderd om aan te geven dat er een NRV-liaison klaarstaat om de multidisciplinaire crisisteams van de veiligheidregio’s van advies te voorzien.”

Verwachting
Jansen bevestigt de huidige verwachting: het waterpeil blijft de komende uren stijgen. ,,Het Watermanagementcentrum Nederland, een onderdeel van Rijkswaterstaat, heeft het actiecentrum NRV laten weten, dat de Maas op 15 juli extreem hoge waterstanden zou kunnen bereiken. Om te voorkomen dat er reactief wordt opgetreden, is het actiecentrum NRV hier proactief mee aan de gang gegaan. Door uit te zoeken welke gebieden door overstromingen worden bedreigd en door sturingsinformatie uit te werken voor eventuele evacuatiescenario’s. Men moet dan denken aan gebiedsverkenning, het vaststellen van aanlandplaatsen, het uitwerken van kaarten en het voorbereiden van reddingseenheden op een eventuele inzet.”

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}