18

juli

Nationale Reddingsvloot bijna klaar in Limburg

De Nationale Reddingsvloot (NRV) is naar verwachting zondag 18 juli in de loop van de avond niet meer nodig in Limburg, dat nu een verlaagde kans op nieuwe calamiteiten kent. Eén peloton van 16 vaartuigen en 64 hulpverleners is nog in het door watersnood getroffen gebied gehouden om in blokken van acht uur te worden ingezet. De overige vier pelotons keerden huiswaarts om uit te rusten. Zij bleven wel stand-by met het oog op eventuele opschaling bij een noodzaak tot spoedevacuaties.

Inzet van NRV-eenheden in het door watersnood getroffen gebied. (Foto's: NRV)

De NRV, een samenstelling van eenheden vanuit de brandweerorganisatie en de Reddingsbrigade, was in het weekend in inzetgebieden in Roermond en Gennep actief. ,,De grootste angst was, dat het langzaam verplaatsende waterplateau en de extreem hoge waterstand ervoor zouden zorgen dat dijken verzadigd raakten”, stelt landelijk NRV-coördinator Mark Jansen vanuit het 24/7 draaiende NRV-actiecentrum bij Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden. ,,Rijkswaterstaat wist niet of de dijken dit aan zouden kunnen, daarom bestond er een kans dat ze alsnog zouden doorbreken.”

Meerssen
Donderdag 15 juli werd op locaties in en rondom Maastricht een groot aantal ‘rode’ en ‘oranje’ NRV-eenheden ingezet voor verkenning, evacuatie en redding. Vervolgens waren deze hulpverleners actief in Meerssen. Vrijdag 16 juli stonden in dat inzetgebied 48 vaartuigen met 192 bemanningsleden klaar om direct te worden ingezet. Gegeven de veranderende situatie werd, in overleg met Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het bevoegd gezag, echter besloten af te schalen en één peloton van 16 vaartuigen achter de hand te houden voor respons op calamiteiten.

Dijkdoorbraak
Begin van de middag kwam het bericht binnen dat de dijk van het Julianakanaal bij Bunde en Meerssen was doorgebroken. Jansen: ,,De veiligheidsregio zou het luchtalarm activeren en er zou een NL-Alert worden verstuurd, waarin bewoners gewaarschuwd zouden worden voor het snel stijgende water. Het advies was om op een hoger gelegen etage te schuilen. Tegelijkertijd wisten we dat vier reddingseenheden in dat gebied actief waren. De inzetleiding vroeg zich af of deze op tijd waren weggekomen of konden schuilen. Gelukkig kregen we snel het verlossende woord: alle NRV-eenheden hadden zich op tijd in veiligheid gebracht.” Bij de nieuwe opschaling werd een peloton gealarmeerd dat in vooralarm stond. Het gat in de dijk kon met een noodreparatie worden gedicht. ,,Hierdoor was de acute dreiging voorlopig geweken, waardoor we onze eenheden rondom het gebied op strategische plekken konden opstellen.”

Evacuatie

Surrealistisch
Jansen en Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, reisden naar Meerssen om de NRV-eenheden een hart onder de riem te steken. ,,Dit werd enorm gewaardeerd”, aldus de landelijk NRV-coördinator. ,,Aflossende lifeguards vroegen zich af wat ze gingen aantreffen in het rampgebied, terwijl terugkerende lifeguards hun verhaal kwijt wilden. Een van die lifeguards vertelde, dat het heel surrealistisch had aangevoeld, toen ze te horen kregen dat de dijk was doorgebroken. Dat adrenaline door zijn lijf had gegierd, toen het besef intrad dat ze zelf moesten vluchten voor het water. Geen enkele oefening kan je hierrop voorbereiden.” De NRV-eenheden zijn ‘s avonds stand-by gehouden in een nabijgelegen brandweerkazerne, waar ze konden eten en uitrusten.

Waterplateau
In de loop van vrijdagavond verplaatste het waterplateau zich van het zuiden naar het noorden. Daardoor is zaterdag 17 juli de inzet in Maastricht definitief opgeheven. Er volgde een nieuw spoedinzetverzoek aan de NRV, ditmaal van Veiligheidsregio Limburg-Noord. ,,Veel mensen waren daar al geëvacueerd, maar een aantal bewoners weigerde hun huis te verlaten. De eenheden werden met de grootst mogelijke snelheid verplaatst naar Roermond, waar een aantal is ingezet en de overige de kans kregen om uit te rusten.”

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}