16

juli

Nationale Reddingsvloot actief na dijkdoorbraak

36 eenheden van de Nationale Reddingsvloot (NRV) komen in Zuid-Limburg bijeen in respons op de dijkdoorbraak in de al door zware wateroverlast getroffen gemeente Meerssen. Een aantal NRV-eenheden was nog ter plaatse, andere bevonden zich in vooralarm en stonden daarmee paraat, weer andere waren na de eerdere afschaling reeds op de terugweg en keerden om opnieuw richting het watersnoodgebied te gaan.

Lifeguards in actie tijdens de watersnood in Zuid-Limburg. (Foto's: Tom Diels / Niels Lelieveld)

,,De situatie is zeer ernstig”, laat Dexter Kluin, Officier van Dienst Reddingsbrigade (OvD-Red), vanuit het Commando Plaats Incident (CoPI) weten. ,,We hebben het in ieder geval over een gebied waarin gisteren ook al is ontruimd. Het water is stijgend.”

Hulpverleningscapaciteit
Sinds de vroege ochtend van donderdag 15 juli was de NRV maximaal opgeschaald. De hulpverleningscapaciteit werd zo efficiënt mogelijk over de aangewezen inzetgebieden verdeeld. ,,In de eerste uren van de opschaling zijn vier van de vijf NRV-pelotons repressief ingezet”, bericht landelijk NRV-coördinator Mark Jansen. ,,Het vijfde peloton is op vooralarm gezet, zodat er direct geacteerd kon worden als er behoefte zou zijn aan aflossing van de ingezette eenheden of als er zich op een andere plaats een nieuwe overstroming zou voordoen, waarbij mensen en dieren moeten worden gered of geëvacueerd.”

Verkenningen
In en rondom Meerssen zijn zowel gisteren als vandaag vele verkenningen uitgevoerd. Jansen: ,,Het waterpeil bleef daar maar stijgen, waardoor achtergebleven mensen uit het overstroomde gebied moesten worden geëvacueerd. Acht reddingsboten gingen ermee bezig en drie reddingsboten stonden bij de plaatselijke brandweerkazerne stand-by voor een eventuele verdere opschaling.”

Hoogwatergolf
Vrijdagochtend is echter afgeschaald, waarbij sommige NRV-eenheden werden teruggehaald uit de getroffen regio. Onverminderd bleef de paraatheid om te reageren op nieuwe gevolgen van de hoogwatergolf die zich door de Maas richting het noorden verplaatst. Met de doorbraak van de dijk van het Julianakanaal is een nieuwe situatie ontstaan. ,,Het gaat om een bedreigd gebied met zo’n 3.000 mensen”, aldus Jansen. ,,NRV-eenheden komen nu bijeen om hulp te verlenen en te evacueren daar waar dat hoognodig is en kan.”

Luik
NRV-eenheden trokken op donderdag ook naar Luik. Jansen: ,,De situatie in de buitenwijken daar is anders dan in Limburg. Het water stroomt er harder, waardoor het risico dat hulpverleners lopen groter is. Daar waren dertien reddingsboten actief, die ook naar andere inzetgebieden zijn verplaatst. De NRV ondersteunt de lokale autoriteiten bij verkenningen en evacuaties die moeten worden uitgevoerd.” Omdat het gaat om een buitenlandse inzet beslist het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) over welke eenheden en materialen er naast de NRV nodig zijn om die evacuaties snel en veilig af te ronden.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}