17

augustus

Naarden opent hulplijn voor watersporters

Watersporters zijn per maandag 17 augustus 2020 zelf verantwoordelijk om maritieme assistentie (pechhulp) te regelen bij niet-spoedeisende hulp. Het gaat hierbij om situaties waarbij er geen acuut gevaar is voor levens en/of vaartuigen. Voor watersporters in problemen op het Gooimeer, het IJmeer en het zuidelijk deel van het Markermeer opende Reddingsbrigade Naarden een hulplijn, zodat watersporters hulp kunnen inschakelen: 035-6940791.

Reddingsboten van Reddingsbrigade Naarden. (Foto: RB Naarden)

Bij niet-spoedeisende zaken gaat het om bijvoorbeeld: motorproblemen, mastbreuk en het vastlopen van een schip op een ondiepte, terwijl er geen sprake is van direct gevaar voor levens en/of vaartuigen. In geval van motorstoring brengt Reddingsbrigade Naarden de betrokkene naar de dichtstbijzijnde veilige (thuis)haven.

Alarm
Bij spoedeisende hulp (noodgevallen) op het water – er is dan sprake van acuut gevaar voor levens en/of vaartuigen – kunnen watersporters alarm slaan bij Kustwacht Nederland via marifoonkanaal 16 of telefonisch via 0900-0111. ,,Het Kustwachtcentrum zal dan een beschikbare reddingsboot alarmeren”, zo licht Reddingsbrigade Naarden toe. ,,Ook bij twijfel of een calamiteit een noodgeval is of dat er slechts maritieme assistentie benodigd is, kan contact opgenomen worden met de Nederlandse Kustwacht. Mocht de situatie toch niet spoedeisend zijn dan zal de kustwacht de hulpvrager verzoeken zelf een hulpverlener in te schakelen. Beoordeelt de Kustwacht de situatie als een noodgeval dan wordt er een beschikbare reddingsboot gealarmeerd.”

Donatie
,,De hulp van de reddingsbrigade is altijd gratis.” Reddingsbrigade Naarden is een vrijwilligersorganisatie, die geen subsidie van de overheid ontvangt. De reddingsbrigade is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties en giften van donateurs. ,,Ook geredden wordt gevraagd of zij na hulpverlening een donatie willen doen en donateur willen worden van de reddingsbrigade. Dankzij donaties helpt men de reddingsbrigade om de kosten die gemaakt worden voor de hulpverlening, het opleiden van mensen, het onderhouden van het materiaal en de brandstof te kunnen betalen. Dankzij de steun van donateurs kan de reddingsbrigade nu en in de toekomst gratis hulp blijven bieden aan hen die het nodig hebben op het water.”

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}