18

september

Mulier Instituut vraagt om medewerking aan vragenlijst over toezichthouden

Het Mulier Instituut voert onderzoek uit naar toezichthouden bij kust- en binnenwateren. Dit vindt plaats binnen het project NL Zwemveilig, dat wordt gecoördineerd vanuit de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Een deelproject van het project NL Zwemveilig is Zwemveiligheid Open Water, waarbij Reddingsbrigade Nederland het voortouw neemt.

logo Mulier InstituutHet doel van het onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de beleving van lifeguards bij het uitvoeren van hun toezichthoudende taak. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om betere ondersteuning te kunnen bieden aan lifeguards. Wie als lifeguard/toezichthouder bij een zwemlocatie actief is (geweest), wordt verzocht een enquête over de ervaringen met de toezichthoudende taak in te vullen. Via een link is de vragenlijst te openen. Het invullen duurt ongeveer tien minuten. De vragenlijst kan niet tussentijds worden afgesloten. Het Mulier Instituut bericht richting belangstellenden: ,,Het is voor ons zeer waardevol zoveel mogelijk lifeguards te bereiken. Daarom hopen we dat u de lijst wilt invullen. We willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking.”

Deelproject
Bij het deelproject Zwemveiligheid Open Water van NL Zwemveilig treedt namens Reddingsbrigade Nederland Marcel Jagersma van Marcel Jagersma Organisatieontwikkeling op als eerste aanspreekpunt. Hij is inhoudelijk betrokken bij studies van het Mulier Instituut die in 2018 worden uitgevoerd en verbindt die aan beleid, partners en concrete plannen en acties. Voor meer informatie is contact op te nemen via mjagersma@reddingsbrigade.nl.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}