28

mei

Minister Grapperhaus roemt werk Reddingsbrigade Nederland

,,Ik draag Reddingsbrigade Nederland een warm hart toe.” Met dat statement opende minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zijn toespraak in de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandse Bond voor het Redden van Drenkelingen (KNBRD). Die werd zaterdag 26 mei gehouden in theater en expositiecentrum KAF. Rondom het gebouw was toen al een start gemaakt met het programma van de Landelijke Veiligheidsdag.

De Algemene Vergadering van Reddingsbrigade Nederland vond Grapperhaus een ‘uitstekende gelegenheid’ om zijn grote waardering voor Reddingsbrigade Nederland uit te spreken. ,,Het begint vaak vredig, als zonnige dag aan het water. Heerlijk wat kunnen we daar in dit land toch van genieten. Totdat er iemand in de problemen raakt en niet meer in staat is om zichzelf te redden. Meestal loopt zo’n verhaal gelukkig toch nog goed af. En dat is vaak dankzij u! Dit is heel belangrijk werk wat u doet!”

Opleiding
De minister onderstreepte tevens de belangrijke rol die Reddingsbrigade Nederland speelt op het gebied van opleidingen. ,,U en uw organisatie hebben in de vorige eeuw een grote verandering gebracht in dit waterland. Er achteraan gezeten dat we leerden zwemmen. En grote groepen vrijwilligers opgeleid, zodat ze konden ingrijpen als het toch misging. Bijdragen aan de veiligheid van anderen zit in de vezels van veel hulpverleners.”

Zelfredzaamheid
Bestuursvoorzitter Jan Rijpstra dankte Grapperhaus mede op dit punt voor zijn ondersteuning. Hij gaf hem na afloop mee dat Reddingsbrigade Nederland voorstander is van meer aandacht voor zelfredzaamheid. Leerlingen in het basisonderwijs zouden aansluitend op de reguliere zwemlessen zwemmend redden moeten leren. Gemeenten hebben volgens hem de taak om daarin stimulerend op te treden. Rijpstra nam Noordwijk, de gemeente waarvan hij burgemeester is, als voorbeeld. De reddingsbrigade daar leert kinderen onder de badgasten over de gevaren van zwemmen in zee.

Nationale Reddingsvloot
De minister deelde ook zijn enthousiasme over de ontwikkelingen rond de Nationale Reddingsvloot. ,,Reddingsbrigade Nederland is daarbij  betrokken en alleen dat al geeft mij een veilig gevoel.” Reddingsbrigade Nederland, 22 veiligheidsregio’s (met een overstromingsprofiel) en het Instituut Fysieke Veiligheid werken samen aan een slagvaardige Nationale Reddingsvloot. Die wordt als ‘first respons’ ingezet bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}