29

maart

Meer kennis en innovatie gewenst onder lifeguards

Meer kennis en innovatie voor het verbeteren van de zwemveiligheid in en rondom open water. Dat is wat lifeguards willen, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder 101 lifeguards van de Reddingsbrigade en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). 

Eind vorig jaar werden ruim honderd lifeguards bevraagd over de bestaande kennis en innovatie op het gebied van waterveiligheid. Ook kwam in het onderzoek de behoefte naar voren, alsmede de aandacht voor ongewenst gedrag. Lifeguards willen graag meer kennis over het verbeteren van de zwemveiligheid in en rondom open water. Innovatie van processen en materialen is volgens de lifeguards belangrijk voor verbetering van de zwemveiligheid. In opdracht van diverse watergerelateerde instanties, waaronder Reddingsbrigade Nederland, voerde Mulier Instituut het onderzoek uit.

Reddingsbrigade Nederland is blij dat er onder lifeguards veel bereidheid is om innovatie te omarmen. Toezichthouden en redden zijn permanent in ontwikkeling. Het past binnen de ambities van de organisatie om te blijven innoveren. Daarmee én daardoor kan de Reddingsbrigade de hulpdienst zijn die waakt over de veiligheid in, op en langs het water.

De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}