25

december

Meer geld voor maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd (MDT) wordt voortgezet en verder uitgebouwd, zo staat in het nieuwe regeerakkoord. Er is 200 miljoen euro structureel beschikbaar hiervoor; dit is meer dan een verdubbeling van het huidige geld. Een extra stimulans voor het landelijke project ‘Veilig in zee met MDT’, dat plaatsvindt onder aanvoering van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland.

Een MDT’er houdt toezicht op zwemmers in Zwembad Waarland. (Foto: NRZ/RN)

Ook de organisatie achter het project ‘Veilig in zee met MDT’ vindt het geweldig dat in het nieuwe regeerakkoord meer aandacht is voor jongeren, waarbij het gaat om hun mentale gezondheid, weerbaarheid, een gezonde levensstijl, gelijke kansen, eenzaamheid, onderwijs en het klimaat. Het is een investering in jonge en toekomstige generaties. Nog meer jongeren kunnen door de opschaling van MDT zelf het verschil gaan maken. ‘Veilig in zee met MDT’ biedt jongeren de kans hiertoe!

Verstandig besluit
Honderden MDT-projecten door heel het land richten zich op onder andere zorg, welzijn, (zwem)veiligheid, defensie, sport, natuur en klimaat. Velen van de 60.000 hierbij betrokken jongeren zijn nu verheugd. ,,Ik ben zo blij dat we hiermee door kunnen gaan”, vertelt de 23-jarige Kaya van den Dikkenberg. ,,We waren even bang dat er minder budget zou zijn, maar er is juist meer! Het is echt een verstandig besluit van dit kabinet. Juist nu steeds meer jongeren en scholen willen meedoen aan de maatschappelijke diensttijd, is het belangrijk dat er geld beschikbaar is om verder te kunnen bouwen. Het is namelijk hard nodig, juist in deze tijd. Ik hoop dan ook dat meer organisaties en gemeentes zich gaan aansluiten en zo de ontwikkelingen van jongeren willen ondersteunen.”

Ontwikkeling van leerlingen
Het nieuwe kabinet heeft structureel geld gereserveerd voor MDT in de komende jaren. Dit wordt gebruikt voor de verschillende maatschappelijke projecten, die niet alleen interessant zijn voor jongeren, maar ook voor de maatschappij. Zo doen steeds meer scholen iets met MDT. Docent geschiedenis Erik-Jan Hakvoort, die er met zijn leerlingen actief mee is: ,,MDT kan zoveel betekenen voor de ontwikkeling van leerlingen. Ik raad iedere school aan hiermee aan de slag te gaan. Die ruimte is er nu.”

Zelfvertrouwen
,,Het mooie aan de maatschappelijke diensttijd is, dat je leert het samen te doen”, stelt Kaya. ,,Samen met jouw omgeving, met je school en met de organisaties om je heen. Het brengt je bij mensen die je normaal niet tegenkomt. Voor mij is het ook persoonlijk een enorm succes. Vroeger werd ik namelijk veel gepest en nu kijk ik weer vol zelfvertrouwen naar de toekomst. Dat gun ik andere jongeren ook. Ik ben ervan overtuigd dat er voor iedere jongere interessante MDT-projecten zijn en roep dan ook iedereen op een kijkje te nemen op onze website.”

Interesse in maatschappelijke diensttijd? Kijk voor meer informatie op de website van het project ‘Veilig in zee met MDT‘.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}