7

november

‘Lifeguard Experience’ bij werkbezoek trainees Brunel Software Solutions

Trainees van Brunel Software Solutions en hun begeleiders brachten een werkbezoek aan het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland. Bernard Korte, hoofd Beleid en Operationele Zaken, gaf hiervoor vrijdag 2 november uitleg over de missie van de reddingsbrigades en de veelzijdigheid van het lifeguardwerk. Aansluitend verplaatste het gezelschap zich naar strandpost De Waecker van de IJmuider Reddingsbrigade. Vrijwilligers verzorgden daar de workshop ‘Lifeguard Experience’.

Brunel-trainees
De trainees werden bij deze gelegenheid uit hun comfortzone gehaald. Ze kregen, gehuld in een overlevingspak, de taak om een drenkeling te redden en beleefden zo een leerzame dag. Juist geheel comfortabel, binnen het eigen specialisme, presenteerden ontwikkelaars van Brunel dinsdag 16 oktober de eerste impressie van de nieuwe software-applicatie voor evenemententoezicht. Reddingsbrigade Nederland startte eind 2017, in samenwerking met de Brunel foundation, een project om de Evenement Management Applicatie te realiseren.
 
Modules
Deze applicatie gaat helpen bij het ‘managen’ van de circa 2.000 evenementen die lokale reddingsbrigades begeleiden in Nederland. Hiermee wordt aanzienlijke winst geboekt op drie belangrijke domeinen: professionaliteit, efficiency, kwaliteit. Bij de presentatie was dan ook een vertegenwoordiging vanuit diverse lagen van de reddingsbrigades aanwezig. Zij kregen inzage in modules, waaronder: klant- en evenementbeheer, kostprijsberekening, offertetraject, documentenbibliotheek, autorisatiestructuur. Hierop werd enthousiast gereageerd. Kevin de Jonge, voorzitter van de vaarcommissie van de Goudse Reddingsbrigade: ,,We zijn op de juiste weg. Ik ben ervan overtuigd dat de applicatie een meerwaarde oplevert voor alle lokale reddingsbrigades die zich bezighouden met evenemententoezicht.”
 
Leerproject
Naast de lopende inspanning van Brunel is de ontwikkeling van de applicatie uitgekozen als leerproject voor het Brunel Traineeship ‘Software Engineering’. Tien trainees werken verder aan de bouw van de modules. Met name capaciteitsplanning, het opstellen van een draaiboek en een veiligheidsplan, controlelijsten en een verzekeringscheck krijgen hierbij aandacht. Daarnaast wordt gewerkt aan de zogenaamde ‘mobile device’-toepassing. De trainees krijgen professionele begeleiding vanuit The Brunel Academy. De invulling van het traineeship op deze manier wordt gezien als een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jonge talentvolle professionals doen praktijkervaring op en zetten zich gelijktijdig in voor een maatschappelijk doel.
 
Met vertrouwen wordt uitgekeken naar de volgende presentatie van de ontwikkelde modules, die voor medio december 2018 wordt gepland.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}