27

februari

Leerlingen Insula College sluiten traject maatschappelijke diensttijd succesvol af

Het pilotproject voor maatschappelijke diensttijd ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!’ heeft jongeren de eerste eindresultaten opgeleverd. De afgelopen vier maanden beleefden 20 leerlingen van het Insula College in Dordrecht de koppeling van hun examenvak lichamelijke opvoeding (LO2) in de leerlijn Sport met het MDT-traject dat de Dordtse Reddingsbrigade (DRB) opzette. Veertien van hen behaalden hierbij het EHBO-diploma.

(Beeldmateriaal: Leo Stolk)

De 20 leerlingen van deze christelijke scholengemeenschap werden begeleid door vrijwillig opleider Wim Heijmans en twee oudere MDT-jongeren, Joshua Stam (19) en Ela Hutten (25), die reeds over de nodige ervaring en expertise beschikken. Alle deelnemers gingen voor het EHBO-diploma. De eerste EHBO-les had vrijdag 11 januari plaats, op de ochtend voorafgaand aan de AquaGames in het zwembad van Optisport Sportboulevard Dordrecht. Ze assisteerden daar (onder begeleiding) bij de uitvoering en bewaking van dit evenement, waarbij 180 basisscholieren in actie kwamen.

Verantwoordelijkheid
EHBO kwam voor deze MDT’ers in de plaats van het vak sportblessures. Hiervoor werd vier dagen intensief geleerd en geoefend. ,,Er komt wat op de leerlingen af”, stelt Sandra van Lohuizen, projectleider van ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!’. ,,Wonden verbinden, reanimeren, goed doorvragen, de veiligheid organiseren en de juiste instanties inschakelen. ’Alles zelf doen en beslissingen nemen; dat is wat anders dan in de klas zitten’, was al snel de conclusie. Ook het begeleiden van de AquaGames was een hele ervaring, want de meeste leerlingen droegen voor het eerst verantwoordelijkheid voor een groep kinderen, orde houden en initiatief nemen. Volgens hun docent Marco van der Ven is het hele traject een waardevolle aanvulling op het schoolcurriculum.”
 
Win-winsituatie
Bij LO2 is gymnastiek het examenvak, verduidelijkt Van der Ven. ,,Het zijn veelal leerlingen die doorgaan in de richtng Sport en Bewegen of de geüniformeerde beroepen. Wij hadden altijd al eerste hulp bij sportongevallen in ons programma staan. Toen kwam ik in aanraking met de Dordtse Reddingsbrigade en diende de mogelijkheid zich aan om in het kader van de maatschappelijke diensttijd leerlingen hun EHBO-diploma te laten halen. Dat er leerlingen zijn die daarbij ook nog een LO2-stage konden invullen bij de Dordtse Reddingsbrigade is in dit kader een win-winsituatie geweest.”
 
Samenwerking
In totaal gingen vijf van deze MDT’ers een stap verder; zij begeleidden in de avonduren trainingen van kinderen. Van Lohuizen: ,,Ook dit was een hele belevenis voor de jongeren, die alleen de andere kant van de medaille kennen. Het heeft enkelen van hen zo enthousiast gemaakt dat ze nu nog gaan voor het diploma Toezichthouder zwembaden, dat ze bij de DRB kunnen behalen. De reddingsbrigade zal de geslaagden in de toekomst zeker vragen als vrijwilliger op te treden, voor EHBO-werk bij de vele evenementen die worden beveiligd. De conclusie is dat alle partijen het een heel geslaagd traject vinden en in het nieuwe schooljaar direct weer met een volgende groep aan de slag gaan. De samenwerking tussen het Insula College en de DRB dateert overigens al van veel langer. Door geslaagde lifesaving-clinics wisten beide partijen elkaar snel te vinden. Het ontstane wederzijdse begrip en commitment is heel belangrijk gebleken om snel en effectief tot dit succesvolle traject te komen.”
 
De uitgebreide versie van dit artikel staat hier onder het tabblad Maatschappelijke diensttijd.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}