11

november

Landelijke oefening Nationale Reddingsvloot

Een zuidwesterstorm die over Zeeland en Zuid-Holland raast en zorgt voor burgers die door het wassende water verrast worden en ingesloten raken. Dat was zaterdag 9 november het scenario voor een landelijke oefening van de Nationale Reddingsvloot. Uitvalsbasis voor deze bovenregionale inzet met eenheden van reddingsbrigades en brandweer was Verkeerscentrale Dordrecht van Rijkswaterstaat. Centraal stond de organisatie en uitvoering van grootschalige hulpverlening bij overstroming, in de vorm van verkenning, evacuatie en redding. Hierbij werd ook geoefend met verplaatsing van materiaal, aansturing en samenwerking met andere ketenpartners.


Eenheden van reddingsbrigadede en brandweer tijdens de NRV-oefening. (Foto: Marcel van den Bos)

De Deltawerken rondom Dordrecht bleken niet opgewassen tegen de sterk verhoogde waterstand. Als gevolg van ontstane gaten zijn grote delen van de Sophiapolder ondergelopen. Het gebied is zo geteisterd dat evacuatie over land al enige uren niet meer mogelijk is. Pelotons Zuid Nederland en Zuid-West Nederland van de Nationale Reddingsvloot (NRV) komen in actie voor de getroffen burgers. Boten van deze pelotons stonden volgens protocol gereed.

Ontkoppeling
Esmeralda Korver, landelijk coördinator van de NRV, verklaart: “Er werd gewerkt met praktische scenario’s waarbij samenwerken centraal stond. Om dit te bereiken, werd de hogere aansturingsstructuur door de oefenstaf losgeknipt en vormde dit geen onderdeel van de oefening zelf.” Algemeen oefenleider,  Kevin de Jonge, geeft aan: “Voor het eerst sinds de nieuwe NRV-structuur is gezamenlijk geoefend door reddingsbrigade en brandweer. Binnen de oefenonderdelen die specifiek op de kerntaken van de NRV gericht waren, was er ook gelegenheid om van elkaar te leren.”

Onderdelen
Deze landelijke oefening kende drie onderdelen.
 
‘Verkenning’
Het gebied dient in kaart te worden gebracht. Er moet worden bepaald waar slachtoffers overgedragen kunnen worden aan hulpverleners op het land. Tijdens de verkenning wordt melding gemaakt van een schip op drift met evacuees aan boord. Slachtoffers worden overgezet op boten van de NRV en naar een opvanglocatie aan wal gebracht. Terwijl lifeguards nog bezig zijn met het inrichten daarvan wordt een tweetal slachtoffers in het water ontdekt, zonder ademhaling en hartslag. Er wordt te hulp geschoten. Hierbij raken de hulpverleners zelf onderkoeld.
 
‘Evacuatie Sophiapolder’
De Deltawerken hebben het begeven op locaties rondom Dordrecht. Veel burgers zijn al geëvacueerd, maar een kleine groep is geïsoleerd geraakt en moet worden geholpen om de Sophiapolder te verlaten. Tevens heeft een handgemeen plaats tussen achterblijvers in het ondergelopen gebied.
 
‘Leegpompen ondergelopen huis’
Ondersteuning van de brandweer om materiaal, benodigd voor het leegpompen van een huis, verplaatst te krijgen vanaf de blusboot naar de wal door het ondergelopen gebied. De communicatie met de brandweer is bemoeilijkt, omdat het radionetwerk niet functioneert. Bij het bereiken van de blusboot draagt men het materiaal over. Het wordt spoedig naar de aangegeven locatie getransporteerd, maar dient vervolgens direct weer retour gebracht te worden naar de blusboot vanwege een brand in de bioscoop. Hierbij is grote haast geboden. De blusboot kan zich wegens zijn omvang niet door het water naar de brandhaard verplaatsen; hierin dient de NRV te voorzien. De boot zou te veel water verplaatsen en moet worden gesleept.
 
Veiligheidsregio’s
Deze landelijke oefening was de eerste, sinds de structuurwijziging van 1 januari 2018, waarbij eenheden van reddingsbrigades en de brandweer gezamenlijk NRV-taken uitoefenen. De NRV is niet meer nationaal belegd maar bij de veiligheidsregio’s. Pelotons worden gevormd door een combinatie van eenheden uit die regio’s, waarbij elke regio voorziet in vier eenheden, bestaande uit boten met gespecialiseerde hulpverleners. In Dordrecht kwamen de pelotons Zuid Nederland en Zuid-West Nederland in actie, die de veiligheidsregio’s Haaglanden, Hollands Midden, Zuid-Holland-Zuid, Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Rotterdam-Rijnmond, Limburg-Noord en Zuid-Limburg omvatten. Vanwege het unieke karakter van de oefening nam ook een eenheid deel uit Zaanstreek-Waterland.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}