8

februari

Landelijke Bijscholingsdag platform voor kick-off cursus Drenkelingenreanimatie

De werkgroep Drenkelingenreanimatie luidde officieel de start van de nieuwe cursus Drenkelingenreanimatie in. De werkgroepleden – afkomstig van de Medische Adviesraad (MAR) van Reddingsbrigade Nederland, de commissie Opleidingen en het Landelijk Bureau – deden dat zaterdag 2 februari op de Landelijke Bijscholingsdag. Aan de kick-off ging een ontwikkelingstraject van ruim een jaar vooraf.

Kick-off cursus Drenkelingenreanimatie
De cursus Drenkelingenreanimatie van Reddingsbrigade Nederland is ontstaan vanuit de behoefte bij reddingsbrigadeleden om zich specifiek te bekwamen in het reanimeren van drenkelingen. Op basis van jarenlange ervaring met waterongevallen en -hulpverlening werd een werkgroep van experts met verschillende (medische) achtergronden samengesteld om vorm en inhoud te geven aan deze cursus en de bijbehorende handleiding.
 
Teamreanimatie
De cursus is ontwikkeld voor personen die reeds in het bezit zijn van een geldig Eerste Hulp-certificaat, met reanimatie en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) als onderdelen. Hierbij verwerft de cursist de vaardigheid om de reanimatie van een drenkeling zo veilig en efficiënt mogelijk uit te voeren. In het pilottraject is de theorie in de praktijk getoetst. Uniek is, dat in de handleiding teamreanimatie is opgenomen; dat is specifiek voor hulpverleners (lifeguards) ontwikkeld als aanvulling op bestaande Eerste Hulp-cursussen. Hiervoor is gebruikgemaakt van de reanimatierichtlijnen van de European Resuscitation Council (ERC), die ook door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) zijn overgenomen en zijn verwerkt in de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp. Reddingsbrigade Nederland is met deze handleiding in staat te voorzien in de behoefte tot kennisverbreding.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}