27

juni

Laat iedereen veilig zwemmen in het Nederlandse open water!

Miljoenen Nederlanders en buitenlandse toeristen komen iedere zomer weer in beweging door te gaan zwemmen in het Nederlandse open water. Daarom kent ons land vele reddingsposten, veelal met vrijwillige bemanning. Om al deze posten landelijk naar elkaar toe te trekken en te ondersteunen, is twee jaar terug project Het Strand Veilig opgezet. Reddingsbrigade Nederland en haar partners roepen het Rijk op om de aankomende jaren te blijven investeren in dit project en daarmee de veiligheid van de zwemomgeving.

Zwemmen is leuk, zwemmen is laagdrempelig en zwemmen is blessurevrij. Mensen duiken in de zee of in een van de vele meren en plassen van ons waterrijke land. Dit moet wel veilig kunnen. Gelukkig kent Nederland een rijke lifeguardtraditie. In ieder geval aan de kust zijn bijna overal lifeguards actief om, veelal vrijwillig, toezicht te houden. Ze waarschuwen zwemmers voordat zij in de problemen komen en helpen of redden waar nodig mensen.

Het lifeguardwerk is echter ook versnipperd. Kustgemeentes zorgen voor reddingsposten, voor boten en voor auto’s. Maar lifeguards kunnen niet lokaal hun werk doen, zonder daarin te worden ondersteund met landelijke voorlichtingscampagnes en programma’s om innovatie te bevorderen of kennis te delen.

Het programma Het Strand Veilig bood lifeguards in 2021 en 2022 die landelijke ondersteuning. In die tijd is veel bereikt. Landelijk zijn lifeguards met elkaar in gesprek over het werk dat ze doen, gemeentes worden geholpen in hun handhavingstaak, er vinden onderzoeken plaats hoe het waarschuwingssysteem van vlaggen kan worden verbeterd en er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van publiek informeren, zoals met digitale waarschuwingsborden en een ‘strandapp’.

In de twee jaar van zijn bestaan is Het Strand Veilig van grote betekenis gebleken om lifeguards te ondersteunen in hun werk en daarmee de Nederlandse kust een veiliger omgeving te maken voor zwemmen en recreatie.

Reddingsbrigade Nederland doet, samen met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en de Nationale Raad Zwemveiligheid, een dringende oproep aan het Rijk om de aankomende jaren te blijven investeren in het programma , en daarmee in de veiligheid van onze zwemomgevingen.

Deze oproep is gericht aan de woordvoerders sport naar aanleiding van het Commissiedebat Sport dat plaatsvindt op woensdag 29 juni 2022 in de Tweede Kamer. De complete oproep is hier te vinden. Voor vragen over de oproep, neem contact op met Koen Breedveld, directeur Reddingsbrigade Nederland.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}