3

juni

Krachtenbundeling met Strandexploitatie Noordkop

Het toezicht op de Helderse stranden is nog beter geborgd nu Reddingsbrigade Nederland en Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) een overeenkomst zijn aangegaan. De organisaties zetten woensdag 2 juni hun handtekening daaronder. Het doel van de samenwerking: baders, zwemmers en andere recreanten zo veilig mogelijk laten genieten aan de kust.

Een reddingspost lans de kust van Den Helder (foto: Stichting Strandexploitatie Noordkop)

SSN is in Den Helder verantwoordelijk voor de strandveiligheid. Met het aangaan van het begunstigend lidmaatschap is SSN aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland, zoals 155 reddingsbrigades en andere organisaties. Het lidmaatschap levert de SSN op dat zij gebruik kunnen maken van de kennis, kunde, programma’s en opleidingen van Reddingsbrigade Nederland.

Verantwoordelijkheid
Secretaris Frans Slee van de SSN en directeur Koen Breedveld van Reddingsbrigade Nederland zien de overeenkomst als een kwalitatieve stap voorwaarts. Slee: ,,Het borgen van de veiligheid op het strand is best complex. We dragen daarin een zware verantwoordelijkheid en zijn blij met de steun vanuit Reddingsbrigade Nederland. Ook omdat we nog zoveel meer doen op het strand, zoals het schoonhouden. We zijn er trots op dat de stranden van Den Helder de Blauwe Vlag mogen voeren en spannen ons ervoor in om dat zo te houden.’’

Kennisdeling
Breedveld: ,,Reddingsbrigade Nederland  streeft naar meer veiligheid in, op en langs het water. Stichting Strandexploitatie Noordkop draagt in deze de verantwoordelijkheid voor de stranden van Den Helder. Daar ondersteunen we de SSN in. We zijn ervan overtuigd dat strandveiligheid gebaat is bij uitwisseling van ideeën en goede voorbeelden. Niet alleen tussen reddingsbrigades, maar ook met partijen als Stichting Strandexploitatie Noordkop. Daar is bijvoorbeeld ons programma ‘Het Strand Veilig’ ook op gericht.’’

Alarmploeg
Reddingsbrigade Den Helder blijft in Den Helder actief met een alarmploeg, die door de Kustwacht kan worden ingezet bij incidenten, buiten de tijden dat de strandploeg van de SSN aanwezig is. Verder concentreert Reddingsbrigade Den Helder zich op het toezicht bij evenementen, op de rol van de brigade binnen de Nationale Reddingsvloot, op opleidingen voor de jeugd en op het voorlichting geven over zwemveiligheid aan kinderen, ouders en badgasten. ,,Met deze taken spelen we een belangrijke rol in Den Helder’’, stelt Martijn Versteeg, voorzitter van Reddingsbrigade Den Helder. ,,Daarmee gaan we aan de slag. Reddingsbrigade Den Helder is ‘alive and kicking’! Desgewenst spelen we met plezier een grotere rol in het strandtoezicht in Den Helder. Voor nu wensen we Stichting Strandexploitatie Noordkop succes in hun rol deze zomer, rekenen we op een soepele samenwerking waar het de alarmploeg betreft en zijn we blij met de steun van Reddingsbrigade Nederland.’’

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}