27

april

Koninklijke onderscheidingen voor reddingsbrigadeleden

Bij de Algemene Gelegenheid 2021 ofwel de Lintjesregen zijn in totaal 2832 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan burgers binnen het Koninkrijk der Nederlanden die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij vernamen maandag 26 april of vernemen (kort) daarna te zijn benoemd tot bijvoorbeeld Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onder hen bevinden zich (oud-)leden van reddingsbrigades.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, draagteken en orde. (Foto: Kanselarij der Nederlandse Orde)

De Orde van Oranje-Nassau kent zes graden: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier, Ridder Grootkruis. De Orde van de Nederlandse Leeuw, de oudste civiele orde in Nederland, telt er drie: Ridder, Commandeur, Ridder Grootkruis. Daarvoor komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.

Coronamaatregelen
De Koninklijke onderscheidingen konden ook dit jaar ter gelegenheid van de Lintjesregen niet worden opgespeld door burgemeesters als gevolg van de coronamaatregelen. Zij ontvingen verraste en vereerde burgers op afstand, verkondigden het heuglijke nieuws telefonisch dan wel online of kwamen op locatie.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Wim van Grieken (Goudse Reddingsbrigade)

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Theo van Dam (Culemborgse Reddingsbrigade) Claudia Derene (voormalig Reddingsbrigade Het Volkerak) Sabine van Eck (Reddingsbrigade Lelystad) Ben van Kuringen (Reddingsbrigade Den Helder) Dick Meeles (Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland) Harry Meijer (Reddingsbrigade Apeldoorn) Toos Roijackers-van Leuken (Helmondse Reddingsbrigade De Reddingsklos) Ans van der Vorm-Derene (voormalig Reddingsbrigade Het Volkerak)

Reddingsbrigade Nederland feliciteert alle gedecoreerde brigadeleden met hun benoeming.

Verzoek
Wanneer een (voormalig) brigadelid een Koninklijke onderscheiding in het kader van de Lintjesregen 2021 heeft ontvangen maar niet in bovenstaande lijst staat, wordt verzocht de naam van deze decorandus, de woonplaats en de brigadenaam door te geven via communicatie@reddingsbrigade.nl.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}