6

februari

Koninklijke onderscheiding voor reddingsbrigadelid Gery Bokken

Gery Bokken, lid van Reddingsbrigade Rijnwaarden in Pannerden, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze inwoner van Dinxperlo kreeg vrijdag 1 februari de Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Anton Stapelkamp van de gemeente Aalten. Dat gebeurde in zwembad De Boskuul te Lobith, in aanwezigheid van onder anderen Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland.

Gery Bokken - Koninklijke onderscheidingHet bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) verzocht het college van burgemeester en wethouders van Aalten medewerking te verlenen aan de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding voor Bokken. ,,Betrokkene heeft zich bij Reddingsbrigade Nederland bijzonder verdienstelijk gemaakt als vrijwilliger en stelt zich nog immer ten dienste van onze organisatie”, werd inleidend gesteld.
 
Bondsofficial
Bokken (68) werd op 1 september 1989 lid van de Gelderse Reddingsbrigade Rijnwaarden. Hij behaalde in de loop der jaren diploma’s in het zwembad en op het strand, is sinds 1992 bevoegd instructeur en is actief bij het opleiden van leden. Door zijn eigen vaardigheden goed op peil te houden, kon hij enige jaren geleden moeiteloos de overgang naar een geheel nieuwe opleidingslijn maken. In 1993 is Bokken benoemd als bondsofficial. Tot op de dag van vandaag is hij aanwezig als examinator bij zowel examens in het zwembad als op het strand. Ook is hij betrokken bij de landelijke examenbeoordelingen van instructeurs in opleiding. Ondanks de sterk veranderde opleidings- en exameneisen zet Bokken zich onverminderd actief in voor de opleiding van een nieuwe generatie ‘redders’. Hij bezit sinds 2007 ook de bevoegdheden leercoach en praktijkbegeleider; op basis hiervan fungeert hij als mentor van instructeurs in opleiding.
 
Waterhulpverlening
Op het gebied van waterhulpverlening was en is Bokken eveneens actief. In de jaren 90 bezat Reddingsbrigade Rijnwaarden een reddingseenheid die op verzoek van de overheid bij wateroverlast werd ingezet. Bokken maakte deel uit van de actieve bemanning, die ‘24/7’ oproepbaar was, en hield zijn vaardigheden op peil door zowel deelname aan regionale en landelijke oefeningen als bijscholingen. Als gevolg van de locatie van Reddingsbrigade Rijnwaarden ontstond een warm contact met eenheden van de Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Zijn rol hierin was onontbeerlijk.
 
Bondspenning
Bokken heeft sinds 2005 een actieve rol in rayon Oost. Hij coördineert de optimale ondersteuning voor instructeurs in opleiding en verzorgt als expert voor hen ook alle workshops in het zwembad. Op 30 mei 2008 kreeg Bokken de bondspenning toegekend door het bestuur van Reddingsbrigade Nederland, dat hem zeer erkentelijk is voor de vrijwillige uitvoering van zijn taken. Op 20 mei 2015 werd Bokken benoemd tot erelid van Reddingsbrigade Rijnwaarden.
 
Eerbetoon
Het eerbetoon had plaats tijdens een avondprogramma, waarbij kinderen aan hun ouders lieten zien wat ze hebben geleerd. Na die demonstratie werd Bokken verrast, wat hem emotioneerde. Stapelkamp zei onder meer: ,,Vandaag, bij deze Bijzondere Gelegenheid – de dag voor Koningsdag is de zogenaamde Algemene Gelegenheid, de dag van de lintjesregen – heb ik de eer om namens Zijne Majesteit de Koning een inwoner van de gemeente Aalten te eren vanwege zijn inzet en verdiensten voor onze samenleving.’’ Hij noemde vrijwilligers ‘het cement van onze gemeenschap’ en stelde in een tweet richting Bokken: ,,Zeer verdiend, chapeau!’’

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}