29

april

Koninklijke onderscheiding voor (ex-)brigadeleden

Bij de jaarlijkse Lintjesregen, ter gelegenheid van Koningsdag, zijn in totaal 3056 Koninklijke onderscheidingen verleend binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Onder de ontvangers bevinden zich (oud-)leden van reddingsbrigades. Zij zijn vrijdag 24 april benoemd tot Ridder of Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, draagteken en orde. (Foto: Kanselarij der Nederlandse Orde)

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Rob Lange uit Hoek van Holland (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties)

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Gerda Torenvliet-Boele uit Schiedam (Schiedamse Reddingsbrigade) Wim Soeters uit Rijnsburg (Rotterdamse Reddingsbrigade, Controle Commissie Reddingbrigade Nederland) Cor de Jongh uit Alphen aan den Rijn (Leidse Reddingsbrigade) Maarten Dix uit Tiel (Tielse Reddingsbrigade) Riet Lesterhuis-Knabben uit Eindhoven (Eindhovense Reddingsbrigade) Petra van Gazendam-Brakenhoff uit Castricum (Castricumse Reddingsbrigade) Jan Tromp uit Castricum (Castricumse Reddingsbrigade)

De Orde van Oranje-Nassau heeft zes graden: Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste civiele orde in Nederland. Daarvoor komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving. De Koninklijke onderscheidingen konden dit jaar niet worden opgespeld door de maatregelen in verband met de coronacrisis. Burgemeesters belden de verraste burgers, verkondigden het heuglijke nieuws online of kwamen (op afstand) ter plaatse.

Wanneer een (voormalig) brigadelid een Koninklijke onderscheiding in het kader van de Lintjesregen 2020 heeft ontvangen maar niet in bovenstaande lijst staat, wordt verzocht naam van de decorandus, woonplaats en brigadenaam door te geven via info@reddingsbrigade.nl. Beeldmateriaal van de (aangepaste) feestelijke momenten is te verzenden naar communicatie@reddingsbrigade.nl.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}