14

september

Kick-off Taskforce Opleidingen voor visie op stelsel van opleiden en examineren

De kick-off van de Taskforce Opleidingen had woensdag 12 september plaats. De opening op het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden was in handen van algemeen directeur Koen Breedveld. Luc Dietz trad op als voorzitter.

Taskforce OpleidingenOm het opleidingshuis van Reddingsbrigade Nederland toekomstbestendig te maken, stelde het bestuur van Reddingsbrigade Nederland de tijdelijke Taskforce Opleidingen in. Deze kreeg als opdracht mee om te komen tot een visie op het stelsel van opleiden en examineren én te komen met suggesties voor aanpassingen.

Waardering
Reddingsbrigade Nederland heeft immers een reputatie hoog te houden wat betreft haar opleidingshuis. Bond en brigades investeren veel tijd en moeite in het realiseren van een zorgvuldig en afgewogen stelsel van opleiden en examineren. Die aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen. Alom ontvangt Reddingsbrigade Nederland waardering hiervoor. Tegelijk komen steeds duidelijker signalen binnen dat het opleidingshuis moet meeontwikkelen met de tijd.

Kernvragen
De deelnemers zijn lid van verschillende soorten reddingsbrigades, hebben allen een achtergrond in het onderwijs en zijn goed bekend met de opleidingen van Reddingsbrigade Nederland. Remco Haring sluit vanuit NOC*NSF aan. Zij startten gezamenlijk fase 1; het ophalen van informatie. Hoe dit het best kan worden gerealiseerd, wordt nader uitgewerkt. De Taskforce Opleidingen scherpte tijdens de eerste bijeenkomst de opdracht verder aan en komt met een voorstel voor een werkwijze. De Taskforce Opleidingen zal een jaar actief zijn en houdt zich daarin bezig met kernvragen.

• Hoe ziet het huidige stelsel van opleiden en examineren eruit en wat zijn daarin krachten en zwaktes?
• Met welke interne en externe factoren moet verder rekening worden gehouden in het denken over opleiden en examineren binnen Reddingsbrigade Nederland?
• Wat is op basis hiervan een ontwikkelrichting (toekomstbeeld) voor een duurzaam opleidingshuis voor Reddingsbrigade Nederland?
• Welke ‘quick wins’ zijn er te realiseren en wat is er verder nodig om te komen tot dit nieuwe opleidingshuis?

Herformuleren
De Taskforce Opleidingen wil regelmatig updates over de voortgang geven. De uitkomsten worden gepresenteerd aan het bestuur en aan de Opleidingsraad. Het bestuur zal met de Opleidingsraad in gesprek gaan over de voorstellen van de Taskforce Opleidingen, en in samenspraak daarmee het opleidingsbeleid waar nodig en gewenst herformuleren. Verwacht wordt dat januari 2020 eerste veranderingen zijn waar te nemen in de wijze waarop Reddingsbrigade Nederland zijn leden opleidt en examineert.

Wie ervaring met de deelnemers wil delen of andere vragen heeft, kan contact opnemen via opleidingen@reddingsbrigade.nl.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}