12

april

Kennisdeling sleutel tot succesvol vervolg op initiatief Strand Meetup

Ook de tweede editie van de Strand Meetup kende een succesvol verloop. Circa dertig vertegenwoordigers van reddingsbrigades uit heel Nederland meldden zich zaterdag 23 maart bij de Zandvoortse Reddingsbrigade. Zij namen deel aan drie workshops en zetten daarbij de schouders onder kennisdeling.

Strand Meetup(foto’s: Arthur Wijnen)
 
Dagvoorzitter Bernard Korte heette de deelnemers welkom in de brandweerkazerne aan de rand van de Zandvoortse duinen. Hij introduceerde eerst stagiair Nick Veldkamp, die een toelichting gaf op zijn onderzoek naar de maatschappelijke waarde van de Reddingsbrigade. Vanuit de zaal meldde zich spontaan een aantal leden aan, die willen meelezen met het eindrapport. Vervolgens sprak directeur Koen Breedveld: ,,Met trots zie ik, dat vrijwilligers op hun vrije zaterdag naar een RedNed-bijeenkomst komen. En dat met het doel om ons werk steeds weer te verbeteren, door met elkaar in gesprek te gaan. Ik heb daar veel respect voor.”
 
Strandveiligheid
Korte, hoofd Beleid en Operationele zaken, ging in een workshop over strandveiligheid in op de behoefte om met elkaar een minimaal kwaliteitsniveau af te spreken. Aan de hand van prikkelende stellingen werd gesproken over eisen en voorwaarden verbonden aan thema’s als externe communicatie, reddingsmiddelen, toezicht en eerste hulp. Aan het eind van deze sessie concludeerde Korte, dat er bij de reddingsbrigades draagvlak is om een Richtlijn Strandveiligheid Reddingsbrigade (RSR) te ontwikkelen. Niet om voorwaarden en regels op te leggen, meer om met elkaar duidelijk te maken waar wij als reddingsbrigades voor staan. De concept-RSR zou bij de volgende Strand Meetup kunnen worden besproken. Het is uiteindelijk aan de lokale reddingsbrigade om zo’n richtlijn te ‘adopteren’ en ernaar te handelen.
 
Lifeguards
Het werven en opleiden van kandidaat-lifeguards was het thema van de workshop van beleidsmedewerkers Bruno Molenaar en Arthur Wijnen. Hierbij werd gewezen op de in voorbereiding zijnde nieuwe wervingscampagne van het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland, die ook de website www.wordooklifeguard.nl omvat. Belangstellenden wordt daarop een aantal vragen gesteld. Ze kunnen bovendien zien, waar in Nederland ruimte voor nieuwe lifeguards bestaat en wat op die locatie daarvoor de condities zijn. De deelnemers aan deze workshop reageerden zeer positief op dit initiatief en gaven aan hiermee werkelijk geholpen te worden bij hun werving. Door middel van het invullen van een nieuw aanmeldingsformulier kan een reddingsbrigade aanhaken en kenbaar maken dat lifeguard-kandidaten in de eigen gelederen welkom zijn.
 
Communicatie
Sander Zeilstra, hoofd Communicatie, Marketing en Fondsenwerving, gaf de workshop Communicatie met media. Hij ging in op ter plekke aangeleverde praktijkvoorbeelden. Onder zijn leiding werden ervaring en kennis gedeeld, aangevuld met praktische tips om goed voorbereid een interview te geven of op een andere wijze perscontact te hebben. Ook werd hierbij ingegaan op de waarde van samenwerking met ketenpartners (waaronder politie, brandweer en veilgheidsregio) in de hulpverlening op het gebied van woordvoering. Gezamenlijk werd geconcludeerd, dat een goed intern beleid voor woordvoering (inclusief heldere afspraken en één ‘altijd’ bereikbaar nummer) belangrijk is.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}