12

mei

Kabinet maakt geld vrij voor meer zwemveiligheid

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend voor de uitvoering van het ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021-2024’. Dit plan is opgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), in overleg met meer dan 30 landelijke organisaties uit de zwembranche en daarbuiten. Reddingsbrigade Nederland is hierbij een trotse samenwerkingspartner.

Inzet van lifeguards aan de Nederlandse kust. (Foto: Patrick Boertje)

Doel van het ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid’ is dat iedereen veilig opgroeit en meedoet in ‘Nederland waterland’ door ervoor te zorgen dat inwoners zwemvaardiger worden, door zwemomgevingen veiliger te maken en door inwoners bewuster te maken van risico’s op verdrinking. Reddingsbrigade Nederland draagt met kennis en kunde bij aan het doel van dit plan, dat naadloos aansluit op haar missie: meer veiligheid in, op en langs het water.

logo Nationaal Plan Zwemveiligheid

Pijlers
Het ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid’ bevat drie inhoudelijke pijlers waaronder deelthema’s zijn uitgewerkt.

Leren en blijven zwemmen Meer kinderen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (niveau van Nationaal Zwemdiploma C) Kwaliteit van zwemlessen Stimuleren dat kinderen na de zwemlessen regelmatig blijven zwemmen Basisscholen betrekken Vergroten van de zwemvaardigheid van kinderen uit arme gezinnen Omgevingen veiliger maken Vergroten van de veiligheid bij zwemlocaties (open water en zwembaden) Ondersteunen van lifeguards Meer risicobewustzijn Voorlichting over risico’s bij zwemlocaties (open water) met nadruk op risicogroepen als mensen met een migratieachtergrond, arbeidsmigranten, toeristen, ouderen en (ouders van) baby’s/peuters

Uitvoering
Gekoppeld aan de deelthema’s nemen projectleiders vanuit verschillende organisaties het voortouw in de uitvoering. Naast de NRZ zelf leveren ook Reddingsbrigade Nederland, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), VeiligheidNL en de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) projectleiders. Via deze unieke samenwerking wordt een volgende stap gezet om de zwemveiligheid van mensen in Nederland in 2024 op een hoger niveau te krijgen.

Reddingsbrigade Nederland is projectleider van de deelthema’s die zich richten op de lifeguards en de beheersmaatregelen rondom aangewezen zwemlocaties. Bij andere deelthema’s is Reddingsbrigade Nederland actief partner, bijvoorbeeld waarbij het gaat over het bereiken van migranten en ouderen, maar ook als het gaat om kennis, innovatie en communicatie. Peter Barendse, hoofd Beleid en Operationele Zaken van Reddingsbrigade Nederland, benadrukt dat de samenwerking om de zwemveiligheid te vergroten ‘van groot belang’ is.

Aanvullend project: Het Strand Veilig
Bijzonder is dat VWS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) additionele middelen hebben toegekend om te werken aan het veiliger maken van de Nederlandse stranden. Na de hectische zomer van 2020 – met extreem weer, zeer grote drukte en veel incidenten, waardoor veel inzetten nodig waren van reddingsbrigades en andere strandtoezichtorganisaties – is het project ‘Het Strand Veilig’ ondergebracht bij het ‘Nationaal Plan Zwemveiligheid’.

Reddingsbrigade Nederland werkt bij ‘Het Strand Veilig’ met partners als de NRZ, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), gemeenten, provincies en andere organisaties aan: het versterken van de toezichtorganisaties; het stroomlijnen van beleid tussen gemeenten, provincies en andere beleidsorganisaties; en de communicatie met het publiek. Barendse: ,,Als Reddingsbrigade nemen we graag onze rol als het gaat om veiligheid op en bij de stranden, en om de kwaliteit van de lifeguards. Het project ‘Het Strand Veilig’ draagt daar in grote mate aan bij.’’

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}