14

januari

Jongeren begeleiden AquaGames via pilotproject maatschappelijke diensttijd

Jongeren die deelnemen aan het pilotproject ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!’ van Reddingsbrigade Nederland assisteerden in maatschappelijke diensttijd (onder begeleiding) bij de uitvoering en bewaking van de AquaGames in Dordrecht. Aan de tweede editie van dit ‘side event’ van het ISU EK Shorttrack namen vrijdag 11 januari 180 basisscholieren deel. ‘s Ochtends volgden de MDT’ers hun eerste EHBO-les, vereist binnen het te volgen traject.

MDT bij AquaGamesJongeren van 16 jaar en ouder, die minimaal zwemdiploma B hebben, kunnen zich aanmelden voor ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!’. Dat deden onder anderen 21 vierdejaarsleerlingen van sportaccentklassen van het Insula College, een christelijke scholengemeenschap in Dordrecht. Tezamen met leerlingen van het Da Vinci College in Dordrecht en andere inschrijvers vormden zij de groep van 30 MDT’ers die aan de AquaGames werden gekoppeld. De organisatie van deze happening kwam tot stand dankzij AquActief, het samenwerkingsverband tussen Dordtse water(sport)verenigingen en Sportbedrijf Dordrecht.

Programma
Voorafgaand aan het programma in het zwembad van Optisport Sportboulevard Dordrecht (Fanny Blankers-Koenweg 10) kregen de scholieren een halal-lunch voorgeschoteld in de clubruimte van zwem- en waterpolovereniging MNC. Deze kinderen van de groepen 6, 7 en 8 (in bezit van zwemdiploma A) waren de gelukkigen, want het maximumaantal deelnemers was al in zeer korte tijd bereikt. Na een instructie over begeleiding tijdens de AquaGames werden de MDT’ers (in drietallen, gekleed in een herkenbaar shirt met opdruk), hun begeleiders van onder meer de Dordtse Reddingsbrigade (DRB) en de kinderen (zes groepjes van 30; jongens en meisjes gescheiden) over de onderdelen verdeeld. Allen rouleerden met de klok mee, om steeds gedurende twintig minuten ervaringen op te doen met: ‘Help! Een gezonken auto’ (oefencabines op de zwembadbodem), vinzwemmen, estafettes met rescueboards, een polocircuit, een stormbaan, jezelf of een andere drenkeling redden bij een wak.

Enthousiast
,,Ze zijn allemaal zo enthousiast, zowel de scholieren als de MDT’ers”, stelde Sandra van Lohuizen, projectleider van ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!’ én coördinator van het evenement vast. ,,Die 180 kinderen hadden we binnen twee dagen. We hebben wel acht scholen moeten vertellen dat het niet meer mogelijk was om mee te doen. Daarbij bleek soms dat niet iedereen in een klas zwemdiploma A heeft; hiermee zijn ze direct aan de slag gegaan, zodat ze er volgend jaar wel bij kunnen zijn.” Van Lohuizen, als een van twintig betrokken DRB-vrijwilligers behulpzaam bij het onderdeel met rescueboards, legde het contact met Marco van der Ven, docent en spil in het MDT-initiatief op het Insula College. Hij gaf aan: ,,Ik heb vertrouwen in het project maatschappelijke diensttijd en zie hiervoor best toekomst. Ze waren al enthousiast in de klas en hier blijkt dat ze de rol van MDT’er graag oppakken. Je kunt als onderwijsinstelling beter als eerste aanhaken.” Het Insula College maakte met de DRB afspraken over wat deze leerlingen van de sportaccentklassen uiteindelijk kunnen doen en hoe ze daarvoor – als nieuw lid van de DRB – worden opgeleid. Een van de vereisten is het behalen van het EHBO-diploma. Na afloop van het te doorlopen traject mogen ze zelfstandig assisteren bij evenementen.

Experiment
De jongeren kregen in maatschappelijke diensttijd te maken met uiteenlopende activiteiten. ,,Heel spannend hoor, reddingen uit zo’n autocabine; voor die kinderen, maar zeker ook voor ons”, luidde een van de conclusies. Voor de meeste MDT’ers was het ook de eerste keer dat ze te maken kregen met oefeningen voor een ijsongeval, poppen opduiken en circuits onderwater afleggen met bijvoorbeeld een meerminstaart. Van Lohuizen was zeer tevreden over hun inzet: ,,De rol van begeleider voor basisschoolkinderen vraagt best veel van je. Zeker als er zoveel leuke dingen zijn te doen, die je zelf ook wel zou willen doen. Zonder hun inzet zou dit evenement nooit zo goed hebben kunnen lopen. Daarom is dit experiment geslaagd en ook belangrijk geweest. Het was leerzaam voor iedereen en daar gaan alle partijen hun voordeel mee doen in het vervolgtraject met de Insula-leerlingen.”

Ervaringen
Lohuizen en collega-projectleider Marcel Jagersma grepen de AquaGames ook aan voor een uitnodiging aan alle brigades die betrokken zijn bij ‘Reddingsbrigade: een ervaring voor het leven!’. Ouddorp, Rotterdam en Dordrecht gaven in een informele setting aan wat hun gedachten over maatschappelijke diensttijd zijn in relatie tot de mogelijkheden binnen de eigen brigadestructuur. Gaat het bij Ouddorp en Rotterdam nog om planvorming op het terrein van MDT, de DRB kon de aanwezigen al deelgenoot maken van de eerste ervaringen daarmee. Ook het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners, en het Landelijk Bureau van Reddingsbirgade Nederland waren vertegenwoordigd. Jagersma: ,,Mooi om het enthousiasme te zien bij deelnemers, MDT’ers en brigades. Het overleg met deelnemende brigades en partners was constructief en geeft vertrouwen voor de toekomst, al is er ook nog veel werk aan de winkel.”

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}