15

januari

Jaaroverzicht hulpverleningscijfers 2018

Reddingsbrigades kwamen in 2018 veel vaker in actie dan het jaar ervoor. Reddingsbrigade Nederland constateerde op basis van de geregistreerde hulpverleningscijfers een stijging van 44 procent ten opzichte van 2017. Toch toont het jaaroverzicht een daling van 35 procent van het aantal zwemmers en baders dat in levensbedreigende problemen kwam. De uitgebreide media-aandacht voor de werkzaamheden en de meertalige voorlichtingscampagne van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) leverden mogelijk een positieve bijdrage aan bredere bewustwording van de gevaren van water.

 

Het jaaroverzicht laat eveneens zien, dat door reddingsbrigades veel meer hulp aan surfers en kitesurfers in de problemen is geboden; de stijgingspercentages (bij redding uit een levensbedreigende situatie) zijn respectievelijk 67 en 47. Opmerkelijk is ook de toename van het aantal vermiste kinderen; 43 procent ten opzichte van 2017. Ondanks de bijna 200.000 gratis 06-polsbandjes die bij zo’n 100 posten van reddingsbrigades en tijdens evenementen aan jonge (bad)gasten zijn verstrekt.

Lifeguards
In 2018 waren langs de Nederlandse kust en bij binnenwateren 5000 lifeguards van Reddingsbrigade Nederland werkzaam. Zij hielpen in totaal 7435 mensen bij 7894 acties. Bovendien waren vorig jaar 56 varende eenheden en daarmee 672 lifeguards ’24/7′ inzetbaar voor de Nationale Reddingsvloot om hulp te bieden in geval van een landelijke watercrisis dan wel overstroming. In de kustgebieden zijn reddingsbrigades direct oproepbaar door de meldkamer of kustwacht voor hulpverlening aan slachtoffers, ondersteuning van andere hulpdiensten en slachtoffervervoer op het strand en in het duingebied.

Missie
De hulpverleningscijfers waarop het jaaroverzicht gebaseerd is, staan nog los van de inzet bij ruim 2000 evenementen in en nabij water, zoals mud runs, triatlons, sinterklaasintochten en nieuwjaarsduiken. Aan het totaal van de diverse werkzaamheden leveren jaarlijks velen van de 23.000 leden van Reddingsbrigade Nederland bijdragen ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en sporters. De inspanningen van deze vrijwilligers staan in het teken van een heldere missie: Reddingsbrigade Nederland spant zich met al haar ter beschikking staande middelen in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}