1

april

Inzet tijdens hoogwaterramp Limburg en België belangrijke impuls Nationale Reddingsvloot

De stuurgroep van de Nationale Reddingsvloot (NRV) kan zich vinden in de leerevaluatie van de NRV-inzet in juli 2021 tijdens de hoogwaterramp in Limburg en België. Het rapport van die evaluatie, uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV), is vrijdag 1 april gepubliceerd. ,,Met de opgetekende leerpunten kunnen we aan het werk om de NRV door te ontwikkelen’’, stelt Anton Slofstra, voorzitter van de NRV Stuurgroep.

Evacuatie van zorgcentrumbewoners, burgers en hotelgasten op het ondergelopen Walramplein in het Limburgse Valkenburg. (Foto: Joost van Kempen)

Van 15 tot en met 18 juli 2021 was de NRV met 182 eenheden, in totaal zo’n 700 bemanningsleden, in het overstromingsgebied present om assistentie te bieden bij de hulpverlening. In Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en in België leidde de inzet daadwerkelijk tot hulpacties, in Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) was de NRV vooral preventief aanwezig. De evaluatie van de NRV-inzet had als doel om de NRV te kunnen doorontwikkelen. Het NIPV baseerde zich hiervoor op een groot aantal interviews en deelevaluaties. Eerder publiceerden onder andere de VRZL en de VRLN een eigen evaluatierapport.

Lovende woorden en leerpunten
Het NIPV concludeert in zijn evaluatierapport, dat de NRV ‘van toegevoegde waarde’ was tijdens het hoogwater. ‘De ingezette eenheden hebben een bijdrage geleverd aan het uitvoeren van verkenningen, het redden van mensen en het evacueren van hulpbehoevenden.’ In aanvulling op deze lovende woorden benoemen de auteurs ook leerpunten. Zo hielp de onbekendheid met de NRV niet in het proces van alarmeren en verliep het proces van aflossen ‘onoverzichtelijk’. De samenwerking tussen brandweer en reddingsbrigades laat ruimte voor verbetering: ‘Het is belangrijk om de twee werelden beter aan elkaar te verbinden.’ Verder stellen de auteurs dat ‘het beschikken over transport- en communicatiemiddelen’ een onderwerp is ‘dat aandacht behoeft’.
 
Winst
,,Dit was de eerste grootschalige inzet van de Nationale Reddingsvloot sinds de instelling in 2018’’, aldus Slofstra. ,,Het is goed om terug te lezen wat die inzet heeft betekend voor de mensen in Limburg. Daar mogen we als NRV trots op zijn. De NRV kreeg gestalte in een moeilijk tijdsbeslag. Eer we goed en wel begonnen, sloeg corona toe. Dat maakte het vormgeven van een samengestelde bovenregionale Nationale Reddingsvloot niet eenvoudig. Ik ben onder de indruk van wat er onder die niet altijd makkelijke omstandigheden is gerealiseerd en van wat we daardoor hebben kunnen betekenen voor de mensen in het getroffen gebied. Maar de inzet heeft ook een belangrijk impuls gegeven aan de Nationale Reddingsvloot zelf. De opgetekende leerpunten worden breed herkend en opgepakt. Dat zie ik als de winst van deze inzet.’’

Een beeldverslag van de NRV-inzet in Limburg en België staat op de website van Reddingsbrigade Nederland. Meer informatie over de Nationale Reddingsvloot staat hier.

Bron: Reddingsbrigade Nederland

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}